Světci k nám hovoří...


blah. Ruben López Aguilar a šest druhů

Ruben a Iesu López Aguilar et VI socii

9. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci OH
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Za občanské války ve Španělsku (podrobnosti k situaci u blah. Josefa Aparicio Sanz.29. 12.) byla mezi 25. červencem a 14. prosincem 1936 povražděna skupina 71 milosrdných bratrů z Nemocničního řádu sv. Jana z Boha. Původem z řádových domů v Barceloně, v Toledě, Taragoně a Madridu, byli vězněni v nemocnicích kde sloužili jako kaplani, lékaři a ošetřovatelé. Mezi nimi byli i zde připomínáni kolumbijští praktikanti.

/Ruben a Iesu López Aguilar et Arthurus (Aloysius) Ayala Niño, Eugenius (Alphonsus Antonius) Ramírez Salazar, Gaspar (Aloysius Modestus) Páez Perdono, Ioannes Baptista (Iosephus) Velázquez Peláez, Melchiades (Raymundus) Ramírez Zuluaga, Stephanus (Gabriel) Maya Gutiérrez./

Jde o sedm řeholních bratrů z Nemocničního řádu sv. Jana z Boha z Kolumbie, kteří byli ve španělských nemocnicích na praxi. V jejich čele je uváděn Ruben od Ježíše Lopez Aguilar, který se narodil 12. 4. 1908 Jáchymu Lopez a Efigenii Aguilar jako druhý ze 14 synů. V Kolumbii vstoupil 2. 12. 1930 do kláštera v Bogotáe a 7. 3. 1931 začal noviciát. Po čtyřech letech byl vybrán, aby získal praxi mezi klaretiny ve španělských nemocnicích.

Společně s bratry Arturem Ayala Nino, Evženem Ramírez Salazar, Kašparem Páez Perdono, Janem Velázquez Peláez, Melchiadesem Ramírez Zuluaga Melchiades (Rajmundem) a Štěpánem Maya Gutiérrez Stephanus (Gabrielem), jak řekl Jan Pavel II., žili ve Španělsku, aby dokončili náboženskou i technickou výchovu, když je Pán povolal ke složení svědectví víry.

Všichni zůstali věrni svým řádovým slibům a nezištné službě nemocným. Až do svého konce prokazovali vřelou nesobeckou lásku a byli zabiti jen proto, že byli řeholníky. Dne 25. 10. 1992 se stali prvními světci z Kolumbie. Blahořečeni byli mezi 122 španělskými mučedníky, z nichž bylo 51 klarentinů a 71 milosrdných bratrů (OH).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein (1942); Romanus, m. Romæ (asi 258); Ioannes de Firmo (1322); Candida Maria a lesu /Ioanna Iosepha/; Cipitria (1912); Ruben a Iesu López Aguilar et VI socii (1936); Faustinus Oteiza et Florentinus Felipe (1936); Marianne / Barbara/ Cope (1918); Nath (s. VI); Fedliminus (ca. s. VI); martyres Constantinopoli sub Leone Isaurico (ca. 729); Ioannes de Salerno (ca 1242); Falcus (s. XIV); Richardus Bere (1537); Claudius Richard (1794); Florentinus Asensio Barroso (1936); Gulielmus Plaza Hernández (1936); Germanus (Iosephus Maria); Garrigues Hernández (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.