Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie od sv. Aloise /Elvira/ Moragas Cantarero

Maria Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero

15. srpna, připomínka
Postavení:mučednice OCD
Úmrtí:1936
Patron:lékárníků

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze španělské diecéze Toledo. Stala se farmaceutkou a v prosinci 1915 novickou bosých karmelitek. Po čtyřech letech složila věčné sliby. Vynikala ctnostmi i organizačními schopnostmi. Dvakrát se stala představenou. V bouřlivém roce 1936 dozrála jako oběť pro Krista a za jeho bratry, kterým se od Něho naučila sloužit. S dostatkem odvahy čelila vyzrazení a chránila kněze i přátele. Proto byla v Padrero de San Isidro zastřelena.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MAGISTRA, ODVÁŽNOU A VĚRNOU MATKOU V KARMELU

Narodila se 8. 1. 1881 v Lillo, nacházejícím se východně od Toleda ve Španělsku, jako Elvíra Moragas Cantarero. Měla o dva roky starší sestru, která již v 11 letech zemřela a dalším sourozencem byl mladší Richard. Když bylo Elvíře 5 let, rodina se přestěhovala do Madridu. Otec byl lékárník a stal se dodavatelem léků pro královský dvůr. Elvíře se od něj dostalo výchovy i vzdělání v humanistickém duchu. Navštěvovala katolickou školu Mercedarie di San Fernando v Madridu a úspěšně absolvovala Istitut Cardenal Cisneros. Poté se přihlásila na Farmaceutickou fakultu madridské univerzity, kde byla jedinou ženou mezi více jak 80 studenty a dosahovala nejlepších výsledků. Od promoce pracovala v otcově lékárně, kterou po jeho smrti v r. 1909 převzala.

Vynikala organizačními schopnostmi, pečlivostí a srdečnou laskavostí. Sobota byla v lékárně dnem pro chudé, kdy se v ní rozdávaly almužny a nejpotřebnější léky zdarma. Elvíra také pečovala o nebohé rodiny na periférii města, ve čtvrtích, kterým se ostatní vyhýbali. Její angažovanost měla původ v hluboké víře a křesťanské lásce. Poté co její bratr Richard ukončil farmaceutická studia, předala mu lékárnu. Po poradě s duchovním rádcem vstoupila v červnu 1915 do karmelitánského kláštera sv. Anny a sv. Josefa, kam ji srdce už dlouho táhlo.

V konventu bosých karmelitek 21. 12. začala noviciát, přijala hábit a jméno Marie Sagrario od sv. Aloise Gonzagy. Po roce o vánocích 1916 složila časné sliby a věčnými sliby se slavnostně zavázala 6. 1. 1920.

V konventu s horlivostí osvědčovala lásku a strhávala spolusestry k dokonalejšímu životu. Pro její ctnosti, schopnosti a nasazení byla zvolena převorkou. Poprvé jí byla v letech 1927-30. Byla dbalá o duchovní život sester, jejich sebevědomí a zdraví těla i duše. Vnášela do společného života zvláštní radost. Byla mystičkou i realistkou, která vykonala užitečné změny.

Podruhé byla matkou představenou od 1. 7. 1936, tedy po šesti letech, v nichž byla magistrou novicek a vystřídala i službu vrátné na fortně. Vždy s dobrou náladou sloužila Bohu i lidem.

V době jejího zvolení začala španělská občanská válka, která po tři léta barvila národ krví a jen mezi řeholními osobami je uváděno na 7300 obětí. V Madridu se občanská válka prudce rozhořela 18. 7. a o dva dny později lůza zaútočila na klášter. Sestry se dostaly do vězení, byly předvedeny na hlavní bezpečnostní úřad a za několik dní propuštěny. Přes velké riziko se však rozhodly zůstat ve městě a pomáhat dalším řeholnicím, které se v něm ukrývaly. Matka Marie Sagrario ze zodpovědnosti představené vyzývala své sestry k odevzdanosti do Boží vůle, v jejímž důsledku se odráží láska. Měla možnost zmizet z Madridu se svým bratrem, ale odmítla ji využít, aby zůstala na blízku svým sestrám. Tři týdny strávila v rodině spolusestry, až ji tam 14. 7. dopadli červení milicionáři a odvlekli do republikánského vězení na Marqués del Riscal, které bylo proslulé krutostmi. Tvrdými výslechy a znevažováním se ji marně pokoušeli zlomit. Vůbec neodpovídala, jen napsala na lístek: "Viva Cristo Re". Druhý den ráno, o svátku Nanebevzetí P. Marie, po převezení do Padrera de San Isidro byla zastřelena.

Proces pro její beatifikaci začal v Madridu r. 1962 a byl dovršen v Římě 10. 5. 1998 slavnostním vyhlášením za blahoslavenou, ústy papeže Jana Pavla II.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Jako blahoslavená magistra a karmelitka Marie Sacrario, se od Ježíše budu učit odvaze a lásce, které prokázal přijetím utrpení za naši spásu i službě a pokoře, o kterých svědčí jeho život až po mytí nohou apoštolů a způsob smrti. Mým prvním krokem bude uchovávání jeho skutků ve svém srdci.

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty blahoslavené Marie Sacrario Moragas, jejíž výroční památku si s radostí připomínáme, a dej, aby se jí dostalo slávy svatořečení a nám užitku z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Assumptio ; Tarsicius (asi 257); Stanislaus Kostka (1568); Altfridus (874); Alypius, ep. Thagasten (ca. 430); Isidorus Bokanja (1909); Ludovicus Masferrer Vila et XIX socii (1936); Maria Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1936); Vincentius Soler (1936); Iacobus Bonet Nadal (1936); Claudius /Richardus/; Granzotto (1947); Straton, Philippus et Euthychianus (s. inc.); Simplicianus (401); Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat. (1257); Haymon Taparelli (1495); Iuliana de Busto Arsitio (1501); Iosephus Maria Peris Polo (1936); Dominicus (Augustinus); Hurtado Soler (1936); Carmelus Sastre Sastre (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.