Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Vincenc Soler

Vincentius Soler

15. srpna, připomínka
Postavení:mučedník OSA
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 4. 1867. V 15 letech vstoupil do augustiánského kláštera. Noviciát Monteagudo skončil časnými sliby 15. 5. 1883. Začal se připravovat na práci v misiích a studium teologie konal na Filipínách, kde 31. 5. 1890 přijal kněžské svěcení. Zpět do Španělska se vrátil v roce 1906 a po dobu pěti let byl provinciálem augustiánského řádu v Andalúzii. Působil v motrilském klášteře v provincii Granada. V roce 1929 byl zvolen za generálního představeného.

Do Motril ležícím při Středozemním pobřeží mezi Malagou a Almeriou přišli augustiniáni v roce 1932 a zde také strávil konec života Vincenc Soler. Byl horlivým ctitelem Panny Marie a velmi citlivý ke společenským problémům. Snažil se pomáhat chudým a v Motril zřídil dílny s učilištěm řemesel, kde bylo dbáno o výchovu učňů. Otevřel večerní školu pro pracující a Katolický kruh dělníků. Jeho komunita a působení byly trnem v oku republikánské milici od doby, kdy převzala vládu v únoru 1936. Když se 20. července rozpoutala krutá občanská válka, posloužila červené milici k násilí proti duchovním. Z augustiánského kláštera prvních pět řeholníků vyvedli a zastřelili už 25. 7. Otec Vincenc Soler byl v ten den u známých, kde se měl dál ukrývat, ale byl prozrazen a o 4 dny později zatčen a odveden do místního vězení. Tam vydával svědectví pevné víry a s ostatními vězni se modlil, Zpovídal a některé z vězňů obrátil na víru. Byl odsouzen jako nepřítel lidu a s dalšími byl 15. 8. zastřelen u hřbitovní zdi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Assumptio ; Tarsicius (asi 257); Stanislaus Kostka (1568); Altfridus (874); Alypius, ep. Thagasten (ca. 430); Isidorus Bokanja (1909); Ludovicus Masferrer Vila et XIX socii (1936); Maria Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1936); Vincentius Soler (1936); Iacobus Bonet Nadal (1936); Claudius /Richardus/; Granzotto (1947); Straton, Philippus et Euthychianus (s. inc.); Simplicianus (401); Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat. (1257); Haymon Taparelli (1495); Iuliana de Busto Arsitio (1501); Iosephus Maria Peris Polo (1936); Dominicus (Augustinus); Hurtado Soler (1936); Carmelus Sastre Sastre (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.