Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jakub Bonet Nadal

Iacobus Bonet Nadal

15. srpna, připomínka
Postavení:mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze španělského šlechtického rodu. Narodil se 4. 8. 1884 v Tarrega poblíž Barcelony. Vstoupil do salesiánského řádu. Věčné sliby složil v roce 1909. Působil v různých salesiánských domech v Andalusii, dostudoval teologii a stal se knězem v roce 1917. Vrátil se do Barcelony, kde byl pro svou příslušnost ke Kristu od milicionářů zajat a 15. nebo 18. 8. zavražděn.

Blahořečený byl v Římě 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 232 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Assumptio ; Tarsicius (asi 257); Stanislaus Kostka (1568); Altfridus (874); Alypius, ep. Thagasten (ca. 430); Isidorus Bokanja (1909); Ludovicus Masferrer Vila et XIX socii (1936); Maria Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1936); Vincentius Soler (1936); Iacobus Bonet Nadal (1936); Claudius /Richardus/; Granzotto (1947); Straton, Philippus et Euthychianus (s. inc.); Simplicianus (401); Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat. (1257); Haymon Taparelli (1495); Iuliana de Busto Arsitio (1501); Iosephus Maria Peris Polo (1936); Dominicus (Augustinus); Hurtado Soler (1936); Carmelus Sastre Sastre (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.