Světci k nám hovoří...


sv. Myron

Myron

17. srpna, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:s. III

ŽIVOTOPIS

Žil v první polovině III. století. Stal se knězem a působil u Cyzici v Hellesponto na dnešním území Turecka. Za císaře Decia byl pro svou příslušnost ke Kristu zajat. Soudce Antipater na něm požadoval, aby se zřekl víry a snažil se ho k tomu přimět mučením. Z jeho těla mu dal odřezávat pásy kůže, což Myron snášel s pohrdáním. Nakonec Antipater poručil setnout mu hlavu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Myron (s. III); Mamans seu Mames (273/274); Eusebius Pp (310); Elias, iunior (903); Nicolaus Politi (1107); Clara a Cruce (1308); Ioanna Delanoue (1736); Henricus Canadell (1936); Ieron (856); Natalis Hilarius Le Conte (1794); Albertus, presbyter (1202)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.