Světci k nám hovoří...


sv. Sulpicius Severus

Sulpicius Severus, ep.

29. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:591

ŽIVOTOPIS

Dospíval na královském dvoře v Galii. Byl prý pážetem, dosáhl vzdělání a podle martyrologia předtím, než se stal biskupem v Bourges v Akvitánii, byl galským senátorem. Jako biskup vynikal moudrostí, láskyplnou aktivní pastýřskou péčí i vytrvalou snahou o zavedení řádu. Toto na něm chválí svatý Řehoř z Tours.

Životopisy vyzdvihují jeho evangelizační schopnosti se zmínkou o obrácení mnohých heretiků a Židů, které vedl k prameni křesťanské víry. Vynikal jako ochránce a sjednotitel. Při budování kláštera dal na jeho bránu tři výzvy: "Bojuj za Boha." "Pomáhej chudým." "Pamatuj na svůj konec." Tyto výzvy měly být směrnicemi duchovního života.

1. stát vždy na straně Boží - znamená usilovný boj proti hříchu, který nás staví na opačnou stranu.

2. láska k bližním musí být zjevná skutky a jde především o ty nejpotřebnější.

3. myšlenky na smrt, která je něco jako promocí života, představují významnou přípravu na okamžik definitivního předstoupení před Boha, který o mně všechno ví.

V některých životopisech je zmínka o tom, že napsal lidový životopis svatého Martina, kterým přispěl k rozvoji úcty k němu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Přijmu tři směrnice moudrého a ctnostného biskupa z Bourges.

Všemohoucí a milosrdný Bože, děkuji Ti, že jsi poslal sv. Sulpicia Severa, aby přinesl světlo evangelia do světa potřebných, a prosíme Tě: pomáhej nám, abychom po jeho příkladu a dle jeho rad žili a vydávali svědectví i svým životem. Skrze Krista našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sarbelius et Bebaia (asi 250); Papias et Maurus (asi s. III); Constantius, ep. Perusin (asi s. III); Valerius, ep. Treviren (s. III. ex.); Aphraates (asi 378); Gilda Sapiens (570); Sulpicius Severus, ep. (591); Villana de Bottis (1361); Bronislaus Markiewicz (1912); Boleslava Maria Lament (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.