Světci k nám hovoří...


blah. Villana de Bottis

Villana de Bottis

29. ledna, připomínka
Postavení:vdova, OP
Úmrtí:1361

ŽIVOTOPIS

Pochází z italské rodiny bohatých obchodníků. Byla vdaná, žila lehkomyslně, poměrně brzy se stala vdovou a až za čas byla Boží milostí přivedena zpět k životu z víry. Žila pak mimořádně ctnostným životem, který zakončila v řádu sv. Dominika.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MILOST SEBEPOZNÁNÍ

Narodila se v roce 1332 ve Florencii. S dospíváním ochladla ve zbožnosti svého dětství. Provdala se za obchodníka Petra Popola a lehce si zvykla na pohodlný život s dostupností téměř všeho, čeho se jí zachtělo. Otvíral se jí svět, který obdivoval její krásu a nabízel splnění nejrůznějších přání. Podobně jako je tomu pro mnohé i dnes.

V takové pozici, v níž člověk nemá potřebu o něco prosit, snadno je přesycen splněním svých přání a Boha, který má být středem jeho života, odsunuje na odstavnou kolej. Modlitbu prý Villana pokládala za povinnost chudých. Prvním zásahem do jejího života bylo ovdovění, ale protože ve společnosti nepřestala bývat středem pozornosti a nenesla rodičovskou zodpovědnost, tato událost ji výrazně neovlivnila. Podle legendy ji změnil pohled do zrcadla, v němž místo své krásy uviděla odporný obraz své duše. Místo účasti na plesu pak uvažovala o slovech, která jí vyvstala v mysli: "Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyla dostala? A když jsi to dostala proč se chlubíš, jako bys to nebyla dostala?" (viz 1Kor 4,7) Tyto otázky, totožné se slovy napsanými ap. Pavlem do Korintu, jako by doplňovalo další poznání: "Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat" (Žid 4,13).

Villana si pomocí zvláštního vidění v zrcadle uvědomila svoji skutečnost před Bohem, který ji vidí lépe, než ona sama sebe může v zrcadle vidět. Bůh je dokonalý a jen v něm je i správný pohled na sebe. Villana přijala milost sebepoznání a své samolibé, sobecké a marnivé jednání obsahující pýchu pocítila jako krádež na Boží slávě. Sházela ze sebe šperky a rozhodla se pro život v kajícnosti. Toužila opět milovat Boha, kterého urážela. Litovala, že se chtěla líbit pouze tvorům a ne Tvůrci. Začala dobročinností a trpělivým úsilím se dokonale změnila. Před smrtí vstoupila do řádu sv. Dominika.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Myšlenkou na smrt si připomenu, že okamžik definitivního předstoupení před Boha může přijít náhle a nečekaně a ten, který mne miluje a všechno o mně ví, bude se mne ptát na lásku, na to, co jsem se svým životem udělal. Proto z lásky k Němu začnu měnit svůj život.

Bože, radujeme se z oslavy blahořečené Villany de Bottis a prosíme Tě: nauč i nás poznávat Tvou vůli, abychom také my žili příkladným křesťanským životem, a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do Tvého království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sarbelius et Bebaia (asi 250); Papias et Maurus (asi s. III); Constantius, ep. Perusin (asi s. III); Valerius, ep. Treviren (s. III. ex.); Aphraates (asi 378); Gilda Sapiens (570); Sulpicius Severus, ep. (591); Villana de Bottis (1361); Bronislaus Markiewicz (1912); Boleslava Maria Lament (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.