Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Filip od Ježíše Munárriz Azcona, Jan Díaz Nosti a Leoncius Pérez Ramos

Philippus a Iesu Munárriz Azcona, Ioannes Díaz Nosti et Leontius Pérez Ramos

2. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci CMF
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Jedním z vybitých klášterů za občanské války ve Španělsku (která začala akcí pučistů 1936 proti násilí republikánů vedených Manuelem Azañou - situace vylíčena u muč. Josefa Aparicio Sanz.29. 12.) byl klášter klaretinů v Barbastro (jejichž misionářskou kongregaci založil r. 1849 sv.Antonín M.Klaret - pam. 24. 10.). V noci 20. 7. 1936 byl přepaden rudou milicí, která všechny řeholníky odvedla do městského vězení, s nepravdivým obviněním, že ukrývali zbraně. Měsíc je sadističtí vojáci bestiálně týrali a snažili se je co nejvíc ponížit odvrátit od víry. Za tím účelem k nim přivedli i prostitutky. Bratři však byli hluboké víry, posilovali se modlitbou a ze spojení s Ježíšem čerpali sílu. Se vzájemnou zodpovědností se povzbuzovali a nikdo z nich se nezřekl obdržených milostí.

Jejich popravy začaly zastřelením představeného Filipa od Ježíše Munárriz Azcona (naroz. 4. 2. 1875 v Allo v oblasti Navarra), s nímž byl zabit i spirituál Jan Díaz Nosti (naroz. 12. 9. 1875 v Muro de Aguas, v diecézi Logrono) a řádový ekonom Leoncius Pérez Ramos (naroz.. 17. 2. 1880 v Oviedo v oblasti Asturie). Ostatní byli postříleni mezi 12. až 18. srpnem: 12. 8. - 6 řehol., 13. 8. a 15. 8. - po 20 řehol. a 18. 8. zbývající dva.

Blahořečeni byli společně papežem Janem Pavlem II. i se 71 milosrdnými bratry 25. 10. 1992. Jejich památky jsou v martyrologiu uvedeny vždy na den jejich mučednické smrti, kdy se jim otevřela brána do nebe.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eusebius, ep. Vercellen (371); Petrus Iulianus Eymard (1868); Maria Virgo Angelorum de Portiuncule (/rok vysvěcení 1223/); Rutilius (ante 212); Stephanus Pp I (257); Centolla (s. inc.); Maximus, ep. Patavin. (s. III/IV); Serenus, ep. Massilien. (post 601); Betharius (ca. 623); Petrus, ep. Oxonien (1109); Ioanna, mater s. Dominici (s. XIII in.); Philippus a Iesu Munárriz Azcona, Ioannes Díaz Nosti et Leontius Pérez Ramos (1936); Zephyrinus Giménez Mallaw (1936); Franciscus Calvo Burillo (1936); Franciscus Tomás Serer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.