Světci k nám hovoří...


sv. Mojžíš Athiops

Moyses

28. srpna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 400
Patron:Afriky

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 330 v Etiopii. Dostal se do Egypta, kde sloužil v rodině úředníka. Měl značnou sílu, nezkrotnou povahu a dopouštěl se krádeží, kvůli kterým musel opustit pánův dům. Připojil se k lupičské bandě a stal se i jejím náčelníkem. Při stíhání údajně hledal úkryt u mnichů v poušti Sketis. Obrátil se a začal kající život poustevníka.

Traduje se, že čtveřice banditů přepadla klášter, ale byla přemožena a zajata Mojžíšem, který se v modlitbě ptal co s nimi. Nakonec z nich udělal mnichy. Později byl Mojžíš povolán i ke kněžství. Nějakou dobu žil o samotě a pak se stal igumenem kláštera.

Jednou byl hledán úředníkem, kterému vyšel vstříc. Na dotaz po Mojžíšovi mu řekl: "Proč se po něm ptáš? Vždyť je to hlupák a zpozdilec." Na ta slova se úředník vrátil, ale později se dozvěděl, že mluvil s Mojžíšem. Jindy, když měl rozhodovat o trestu spolubratra, vzal na záda pytel písku a své jednání vysvětlil nějak takto: "Provází mne tíha mých hříchů, které nevidím, ale chystám se jít odsuzovat cizí chyby." Po té mniši souhlasili s odpuštěním.

V 75 letech předpověděl napadení kláštera a vyzval mnichy k jeho opuštění. Sám však byl rozhodnut zůstat i když počítal s tím, že bude zabit. To se stalo dalšího dne, když klášter přepadli Berbeři. Jeho ostatky byly uloženy v Church Al Adra.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.