Světci k nám hovoří...


sv. Sarbel a Bebaja

Sarbelius et Bebaia

29. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Jedná se o sourozence z Edessy, kteří konvertovali ke křesťanství. Sarbel byl původně významnějším pohanským knězem a je znám také pod jménem Charbel a jeho sestra Bebaja i jako Barbe a Barbara.

Město Edessa stálo v místě dnešního města Şanlıurfa v Turecku. Údajně za vlády císaře Trajána (98-117) se oba stali křesťany, a to díky slovům biskupa Barsimause (pam. 30. 1.), který je také pokřtil.

Sarbel pak veřejně odmítl vykonat oběť římským bohům a z tohoto důvodu byl zatčen a předveden před místodržitele Lysiase. Po nějaké době věznění a mučení nepřestával odmítat obětovat. Byl proto odsouzen k smrti, o které se tradují dvě verze. Podle jedné byl sťat a druhá popisuje, že po mučení byl zavázán mezi dřevěné tyče a rozřezán. O jeho sestře se uvádí, že chtěla do pláště zachytit Sarbelovu krev prolitou pro Krista a následně byla umučena i ona. Tradované podání u benediktinů prý říká, že oba byli mučeni rozžhaveným železem. Podle údaje v Martyrologium Romanum 2001 by k jejich mučednické smrti došlo kolem roku 250. To by samozřejmě, jak je rozšířeno, nemohlo být za Trajána. Pochybnost o té době zvyšuje údaj, že Barsimaus byl v Edesse již třetím biskupem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sarbelius et Bebaia (asi 250); Papias et Maurus (asi s. III); Constantius, ep. Perusin (asi s. III); Valerius, ep. Treviren (s. III. ex.); Aphraates (asi 378); Gilda Sapiens (570); Sulpicius Severus, ep. (591); Villana de Bottis (1361); Bronislaus Markiewicz (1912); Boleslava Maria Lament (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.