Světci k nám hovoří...


sv. Papiáš a Maur

Papias et Maurus

29. ledna, připomínka
Postavení:vojáci, mučedníci
Úmrtí:asi s. III

ŽIVOTOPIS

Za císaře Diokleciána oba dva sloužili v římském vojsku. Víra a síla křesťanských mučedníků je přiměla ke změně názorů a ke konverzi. Udává se, že byli pokřtěni papežem Marcelem I. a brzy poté byli na znamení vojenské věrnosti vyzváni před sochou císaře zapálit kadidlo a uznat tak jeho božský majestát. Jejich víra je posilovala, aby vytrvali v klanění se pouze pravému Bohu. Snášeli pak bičování až k smrti. Jako místo se uvádí Via Nomentana v Římě, kde byli pohřbeni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sarbelius et Bebaia (asi 250); Papias et Maurus (asi s. III); Constantius, ep. Perusin (asi s. III); Valerius, ep. Treviren (s. III. ex.); Aphraates (asi 378); Gilda Sapiens (570); Sulpicius Severus, ep. (591); Villana de Bottis (1361); Bronislaus Markiewicz (1912); Boleslava Maria Lament (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.