Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ezechiel Moreno Díaz

Ezechiel Moreno Díaz

19. srpna, připomínka
Postavení:biskup OSA
Úmrtí:1906
Patron:nemocných rakovinou

ŽIVOTOPIS

Narodil se v dubnu 1848 v Alfaro u Tarazony ve Španělsku do početné rodiny krejčího Felixe Morena. Po vyjití ze školy následoval svého bratra Eustacha vstupem do řádu bosých augustiniánů v Monteagudo a řeholní slib složil 22. 9. 1865.

Po dokončení studia, 3. 6. 1871 přijal kněžské svěcení v Manile na filipínských ostrovech, kam byl představenými poslán. Během 15 let horlivě pracoval na spáse duší v různých farnostech na Filipínách. Věnoval se hodně dětem a nemocným. Pak byl povolán zpět do svého kláštera ve Španělsku ke službě rektora a učitele noviců.

V roce 1888 byl už jako misionář s funkcí provinciála vyslán do Kolumbie, kde se u řeky Casanare přičinil o obnovu života řeholníků podle řádových pravidel. Roku 1893 se pro tuto oblast (provincii Candelarskou) stal apoštolským vikářem. Jako úspěšnému misionáři mu byla svěřena nová diecéze Pasto, kde byl 2. 12. 1895 ustanoven biskupem. S apoštolským zápalem začal s lidovými misiemi, s velkou obětavostí hlásal evangelium, uděloval svátosti a sloužil nejubožejším. Sílu čerpal z intenzivního vnitřního života, zejména z lásky Ježíšova Srdce, jehož byl ctitelem. Snad právě proto uměl se vcítit do druhých a účinně s velkou trpělivostí pomáhat. Jelikož nemohl být všude osobně, ovlivňoval mnohé svými listy a publikacemi, zakládal náboženské spolky.

Od r.1905 trpěl rakovinou nosu. Neúspěšně byl operován v Madridu a následkem onemocnění i vyčerpání zemřel v Monteagudo s pověstí svatosti.

Papež Pavel VI. ho 1. 11. 1975 blahořečil a Jan Pavel II. v Santo Domingo 11. 10. 1992 kanonizoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Eudes (1680); Xystus Pp III. (440); Bertulfus (639); Sebaldus (s. IX/X); Ludovicus, ep. Tolosan (1297); Iordanus de Pisis (ca. 1311); Ezechiel Moreno Díaz (1906); Thomas Sitjar Fortiá (1936); Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós* (1936); Magnus, m. in Latio (s. inc.); Maginus (s. inc.); Timotheus, m. Gazæ in Palæstina (ca. 305); Andreas et socii, milites in Cilicia (s. IV); Donatus, presb. (s. VI); Bartholom, abbas in Calabria et Sicilia (1130); Guerricus (1151/1157); Leo, abbas Caven. II (1295); Angelus, eremita (1313); Ludovicus Fraijn seu Flores, Petrus de Zúñiga et XIII socii*: Petrus de Zúñiga* (1622); Hugo Green (1642); Franciscus Ibá (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.