Světci k nám hovoří...


blah. Elvira Torrentallé Paraire @

blah. Elvira Torrentallé Paraire Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Elvira Torrentallé Paraire a 7 družek

Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós*

19. srpna, připomínka
Postavení:mučednice C.C.V.
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Tyto blahořečené mučednice byly řeholnicemi z kongregace sester Carmelitanes de la Caridad de "Vedruna", tedy karmelitky od Lásky či podle překladu papežových slov beatifikační homilie, karmelitky milosrdenství. Neochvějně vyznávaly svou víru a položily za ni svůj život. Při jejich blahořečení, o druhé postní neděli v Římě 11. 3. 2001, papež Jan Pavel II. řekl:

"Životy svatých a svědectví mučedníků nás učí, že i když přeměna těla nastane na konci věků spolu s jeho zmrtvýchvstáním, přeměna srdce se uskutečňuje nyní, na zemi, pomocí milosti."

Zároveň odpověděl na otázku, kteří lidé se přemění: "Jsou to ti, kteří následují Krista v životě i ve smrti, čerpají z něj povzbuzení a nechají se naplnit milostí, kterou dává. Jsou to ti, jejichž pokrmem je plnit vůli Otcovu, kteří se nechají vést Duchem svatým, kteří nic nestaví nad Kristovo království, kteří druhé milují tak velmi, že jsou ochotni za ně prolít svou krev, kteří jsou připraveni obětovat všechno, přičemž nežádají za to odplatu.

Stručně řečeno jsou to ti, kteří milují když žijí a kteří odpouštějí když umírají. K nim patří dlouhý seznam jmen, v němž je i 24 řeholnic z kongregace karmelitek milosrdenství."

Z nich si tohoto dne připomínáme osm:

Elvira Torrentallé Paraire se narodila 29. 6. 1883 v Balsareně u Barcelony v Katalánsku ve Španělsku. Ve 23 letech vstoupila do kláštera sester Carmelitanes de la Caridad de "Vedruna".

Tato kongregace byla původně řeholním institutem, jehož posláním byla křesťanská výchova podobně jako u školských bratří. Byla založena 26. 2. 1826 ve Vic, diecézní schválení v Barceloně dostala 7. 10. 1850 a papežské v r. 1870. Její stanovy schválila Kongregace pro řeholníky, která eviduje dalších 30 různých karmelitánských institucí nebo kongregací. Kongregace, z níž jsou dnes připomínané karmelitky, byla v roce 1990 již rozeseta na 297 místech a měla 2.674 sester.

Elvira Paraire prožila noviciát ve Vice. Od dubna 1925 byla ustanovena k výuce v Colegiu del Sagrado Corazón de ve Valencii.

Od 13. 1. 1933 byla představenou komunity. V roce 1936 za občanské války byla se svými sestrami zajata a podstoupila mučednickou smrt v "El Saler" u Valencie.

Z jejích zásad si lze připomenout, že láska k Bohu se musí projevovat i v lásce k bližním.

Agáta Hernández Amorós se narodila 5. 1. 1883 ve Villena v provincii Alicante, v arcidiecézi Valencie ve Španělsku. Vstoupila ke karmelitkám a 27. 11. 1918 začala noviciát ve Vice v Barceloně. Bývala vždy velmi laskavá, pěkně upravená, sympatická a zcela oddána Kristu.

Františka de Amezúa Ibaibarriaga se narodila 9. 3. 1881 v Abadiano na Biskajsku, v obci patřící k Vizcaya do rodiny žijící opravdu křesťansky. Prožila povolání k řeholnímu životu a vstoupila do kongregace karmelitek od milosrdenství ve Vitoriy, kde začala noviciát 16. 10. 1900. Pracovala jako kuchařka, byla veselá a důvěřivá.

Marie Calaf Miracle se narodila 18. 12. 1871 v Bonastre, v Tarragonské diecézi ve Španělsku. V 19 letech, roku 1890 začala noviciát Vice v Barceloně. Sliby složila 22 .3.1899. Uvádí se o ní, že byla andělsky jemná a zbožná.

Terezie Chambó Palés se narodila 5. 2. 1881 ve Valencii ve Španělsku. Ve Vice v Barceloně začala noviciát 21. 4. 1900. Byla prostá, laskavá a důvěřivá.

Marie Giner Lister se narodila 13. 12. 1877 v El Grao de Valencia ve Španělsku. Ve 25 letech, 2 .6.1902 začala noviciát Vice v Barceloně. Byla velmi nadšenou a pilnou pracovnicí. 18. 8. byla uvězněna v Saler kde druhý den položila život pro lásku.

Marie Crespo López se narodila 17. 9. 1897 v Ciudad Rodrigo u Salamanca ve Španělsku. Ve Vice v provincii Barcelona byla 11. 9. 1922 přijata do noviciátu kongregace karmelitek milosrdenství. Věčné sliby složila 27 .4. 1930.

Marie Vidal Cervera se narodila 31. 1. 1895 ve Valencii ve Španělsku. Mládí prožívala s nemocnou matkou. Do noviciátu ve Vice v provincii Barcelona byla přijata až ve 29 letech. Byla ctitelkou Eucharistie, z níž čerpala sílu.

Za občanské války tyto sestry zemřely ve stejný den jako mučednice obětující se ze druhé v "El Saler" u Valencie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Eudes (1680); Xystus Pp III. (440); Bertulfus (639); Sebaldus (s. IX/X); Ludovicus, ep. Tolosan (1297); Iordanus de Pisis (ca. 1311); Ezechiel Moreno Díaz (1906); Thomas Sitjar Fortiá (1936); Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós* (1936); Magnus, m. in Latio (s. inc.); Maginus (s. inc.); Timotheus, m. Gazæ in Palæstina (ca. 305); Andreas et socii, milites in Cilicia (s. IV); Donatus, presb. (s. VI); Bartholom, abbas in Calabria et Sicilia (1130); Guerricus (1151/1157); Leo, abbas Caven. II (1295); Angelus, eremita (1313); Ludovicus Fraijn seu Flores, Petrus de Zúñiga et XIII socii*: Petrus de Zúñiga* (1622); Hugo Green (1642); Franciscus Ibá (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.