Světci k nám hovoří...


blah. Marie Mateu

Maria Climent Mateu

20. srpna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 13. 5. 1887 v Jativě u Valencie a týž den byla pokřtěna ve farním kostele svaté Tekly. Vzdělání získala u sester dominikánek ve Valencii. Její činnost se týkala domácích prací, vyšívání a hudby. Stala se sekretářkou ve sdružení katolických žen a byla aktivní při společnosti sv. Vincenze z Pauly.

V roce 1931, po vítězství levice v parlamentních volbách, byla 14. 4. vyhlášena Španělská republika. Socialisté vydali novou protinábožensky zaměřenou ústavu a začali konfiskovat kláštery i kostely. Tehdy laička Marie Climent Mateu poskytla úkryt pronásledované řeholnici a se zákazem pedagogické činnosti církve narostla její horlivost v apoštolské činnosti. Zcela se dala do služby Kristu a s vroucí láskou i vytrvalostí sloužila ve farnosti v oblasti přirozených i duchovních potřeb. Bylo jí 39 let, když 20.srpna pro svou službu umírala rukou milicionáře, bodnuta nožem. Jejím posledním zvoláním bylo "Ať žije Kristus Král!"

Byla blahořečena papežem Janem Pavlem II. v Římě 11. 3. 2001, mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bernardus, abbas Claravallen. et doctor Eccl (1153); Samuel, propheta (asi 1000 let př. Kr); Philibertus (ca. 684); Bemardus Tolomei (1348); Maria de Mattias (1866); Maria Climent Mateu (1936); Ladislaus Mączkowski (1942); Leovigildus et Christophorus (852); Ludovicus Franciscus Le Brun et Gervasius Brunel (1794); Matthias Cardona (1936); Georgius /Aloysius/ Haefner, m. (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.