Světci k nám hovoří...


sv. Luxorius

Luxorius

21. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Podle některých zpráv byl vojákem obráceným na křesťanskou víru. Byl vyslýchán prefektem z Cagliari a byli k němu ve vězení připojeni dva mladíci Camerinus a Cisellus. Ač je někde uváděna jejich společná smrt, martyrologium je nejmenuje. Luxorius byl sťat pro víru v blízkosti ForurmTraiani (dnes Fordongianus) na Sardinii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp X (1914); Luxorius (s. IV); Bassa, Theognius (s. IV); Sidonius Apollinaris, ep. Claromontan. (asi 479); Bernardus, Maria m. Alziræ (ca. 1180); Victoria Rasoamanarivow (1894); Bruno Zembol (1942); Ladislaus Findysz (1964); Agathonicus, Zoticus et socii (s. III); Cyriaca (s. III/IV); Quadratus, ep. Uticen. (s. III/IV); Euprepius (s. III/IV); Privatus (ca. 407); Salvator Estrugo Solves, 21.8. (1936); Raymundus Peiró Victorí, 21.8. (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.