Světci k nám hovoří...


sv. Jan Kemble

Ioannes Kemble

22. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1679

ŽIVOTOPIS

Narodil se r. 1599 v Rhydica Farm v Anglii. Teologii studoval v Douaiovi ve Francii a tam byl 23.2 1625 vysvěcen. Jako misionář se 4. 6. téhož roku vrátil do Anglie, kde působil v jihozápadní části země v Monmouthshire a Herefordshire. Za pomoci jezuitů vybudoval několik misionářských středisek a dost dlouho vedl nerušenou pastorační činnost.

V Pembridge Castle byl v listopadu zatčen za vystupňovaného pronásledování, o které se postaral v r. 1678 Titus Oates. Ten z pomsty vykonstruoval tzv. "papežsko-jezuitské spiknutí" proti králi Karlu II., s nímž přišel do parlamentu a vyprovokoval kruté odsouzení mnoha nevinných osob, zejména se jednalo o katolické misionáře. V dubnu 1679 byl 80letý Jan Kemble po 54letém misionářském působení odsouzen jako zrádce ke kruté smrti, protože byl knězem. Uvádí se, že přiveden k šibenici, stařičký kněz požádal zodpovědného úředníka, aby mu dovolil tři poslední věci, kterými bylo dokončit modlitbu, vykouřit poslední fajfku a vypít pohár vína. Bylo mu to dovoleno, asi vzhledem k jeho stáří. Ukazuje to na jeho značný optimismus plynoucí z víry. Jinými slovy ukázal, že připravený člověk může i těsně před popravou dělat to, co by dělal i kdyby ze světa neodcházel. Také mohlo jít o oslavné gesto, vždyť smrt pro něj znamenala věčné spojení s Kristem.

I v očích kata, který pak projevil ohleduplnost, nabyl určitou vážnost. Ten se postaral, aby zemřel již na šibenici a teprve potom dokončil rozsudek týkající se rozčtvrcení jeho těla, které se jinak provádělo zaživa. Oběšenec býval k těmto mukám sundán dříve, než stačil vypustit duši.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Regina ; Symphorianus (s. III/IV); Philippus Benizi (1285); Ioannes Wall (1679); Ioannes Kemble (1679); Bernardus /Dominicus/; Peroni (1694); Simeon Lukač (1964); Timotheus, m. Romæ (303); Iacobus Bianconi (1301); Timotheus de Monticulo (1504); Thomas Percy (1572); Gulielmus Lacey et Richardus Kirkman (1582); Elias Leymarie de Laroche (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.