Světci k nám hovoří...


blah. Marie Rosal

(Maria ab Incarnatione /Maria Vincentia/; Rosal*)

24. srpna, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:1886

ŽIVOTOPIS

Pochází z pohoří Kordiller. Narodila se 26. 10. 1820 v Quezaltenango (n.v. 2000m) v Guatemale a při křtu dostala jméno Vincenza. V 15 letech se setkala s betlémistkami - řeholnicemi Kongregace sester betlémistek, dcer Srdce Ježíšova - a zaujal ji jejich život. Pak se po dvě léta modlila za správnou životní volbu, která by pro ni byla cestou do nebe. V 17 letech pak vstoupila do guatemalského kláštera zv. Beaterium a stala se betlémistkou. S řeholním hábitem přijala 6. 7. 1838 i nové jméno: Marie od Vtělení Srdce Ježíšova. Noviciát 26. 1. 1840 končila sliby čistoty, chudoby, poslušnosti a slibem, týkajícím se pomoci chudým. Asi po dvou a půl letech složila věčné sliby.

Žila naplněná láskou ke Kristu a jím v modlitbě a v přijímání Eucharistie posilována, vynikala mimořádnou horlivostí. Pustila se do studia života a pravidel zakladatele blah. Petra de Betancurt (pam. 25. 4.), která obsahují aktivní apoštolát skrze práci pro chudé, nemocné a nešťastné. Všechna činnost se měla zakládat jen na hluboké modlitbě. Marie viděla, že v pravidlech kongregace časem došlo k porušení zásadních věcí a že je zapotřebí obnovy. Pustila se do reformy a v roce 1849 předložila nová pravidla, která byla duchovními institucemi přijata.

V roce 1855 se stala představenou mateřského kláštera a rozjela reformní činnost v celé kongregaci se značným úspěchem. V rodném Quezaltenango založila r.1861 nové Beaterium. Její osobní zbožnost k Ježíšovu Srdci přispěla k rozšíření zvláštní úcty k tomuto zraněnému Srdci v celé kongregaci. Týkala se 25. dne každého měsíce.

Od roku 1871 se vlády v zemi chopili liberálové, nejdřív Miguel Grácia Granados a po něm v r.1873 Justo Rufino Barrios. Jejich moc přinesla proticírkevní reformy, vyvlastňování klášterů, vyhnání jezuitů, zavedení civilního manželství a zrušení výuky náboženství na školách. Matka Marie od Vtělení Srdce Ježíšova musela opustit Guatemalu a s několika sestrami proto odešla do Kostariky. Brzy i tam začala vláda postupovat podle vzoru Guatemaly a sestry betlémistky vyhostila. Matka Marie Rosal se tedy vydala na další cestu, plnou odříkání a útrap, ke Kolumbii. Dostala se do Ekvádoru, až do Tulcán při kolumbijské hranici, se snahou vše začít znovu. Její pozemská pouť však v tomto městě skončila 24. srpna. Jí reformované společenství se ale udrželo ve 13 zemích světa.

Papež Jan Pavel II. při jejím blahořečení 4. 5. 1997 v Římě vyzdvihl její nezlomný a vytrvalý život naplněný láskou ke Kristu, kterému svěřovala všechny obtíže a problémy.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bartholom, Apostolus ; Audœnus (684); Ioanna Antida Thouret (1826); (1856); Maria Michaela a Sanctissimo Sacramento Desmaisi (1865); (Maria ab Incarnatione /Maria Vincentia/; Rosal*) (1886); Maximianus Binkiewicz (1942); Ceslaus Jóżwiak, Eduardus Kazmierski (1942); Miroslavus Bulesić (1947); Georgius Limniota (ca. 730); Andreas Fardeau (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.