Světci k nám hovoří...


sv. Menas

Menas

25. srpna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:552

ŽIVOTOPIS

Zvolil si duchovní cestu, ač na ní nebyl vždy nejmoudřejší, protože se postavil na stranu císaře. Nejdříve byl vysvěcen svatým papežem Agapitem na biskupa a pak byl povolán za patriarchu na stolci v Cařihradě. Zapletl se prý do sporu ohledně Origenových spisů, dal císaři za pravdu, která se příčila vyjádření papeže a dočasně byl exkomunikován. Kajícně se potom papeži podrobil a dbal o jednotu. O tu bylo třeba bojovat zvláště v r. 546, kdy papež Vigilius byl v cařihradském vězení. Spor o "kapitoly" tří biskupů byl řešen na synodě, 14 kánonů bylo zamítnuto, ale papežem Vigiliem nakonec podepsáno. V této době problémů s Justiniánem I. měl Menas dosahovat smíření. Jako biskup cařihradský, zasvětil velký chrám vybudovaný císařem Justiniánem, Božské Moudrosti (Hagia Sofia).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, Ioannes (1003); Ludovicus, Tex Galliæ IX (1270); Iosephus de Calasanz (1648); Genesius, m. Arelate (asi kolem r. 286); Menas (552); Aredius (591); Gregorius, ep. Ultraiecten (775); Thomas Cantelupe (1282); Paulus Ioannes Charles (1794); Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo (1885); (Methodius Dominicus Trčka*) (1959); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.