Světci k nám hovoří...


sv. Aredius

Aredius

25. srpna, připomínka
Postavení:opat basiliánského kláštera
Úmrtí:591

ŽIVOTOPIS

Pochází z významného rodu v Akvitánii. Narodil se v jednom z prvních desetiletí VI. století v Limoges ve Francii. Před rokem 548 si dopisoval s králem Austrasie. V německém městě Trevíru měl mít funkci kancléře, ale tam se pak rozhodl pro duchovní cestu a přijal mnišskou tonzuru. Po smrti otce se vrátil do Limoges a své dědictví z největší části použil k budování chrámů. Zajistil i klášter v Attone, kde se stal opatem a nakonec s pověstí zázraků a svatosti zemřel 25. srpna.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, Ioannes (1003); Ludovicus, Tex Galliæ IX (1270); Iosephus de Calasanz (1648); Genesius, m. Arelate (asi kolem r. 286); Menas (552); Aredius (591); Gregorius, ep. Ultraiecten (775); Thomas Cantelupe (1282); Paulus Ioannes Charles (1794); Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo (1885); (Methodius Dominicus Trčka*) (1959); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.