Světci k nám hovoří...


sv. Řehoř

Gregorius, ep. Ultraiecten

25. srpna, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:775
Patron:vzýván při ochrnutí

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 707 v blízkosti Trevíru v Německu. V mládí se stal žákem a pak i pomocníkem sv. Bonifáce (pam. 5. 6.). Počínaje rokem 722 je zmiňován v klášteře ve Pfalzel poblíž Trevíru, z něhož vyšel. Po mučednické smrti sv. Bonifáce v r. 754 u Dokkumu, Řehoř převzal starost o misií u Frísů. V té době byl zároveň představeným benediktinského kláštera sv. Martina v Utrechtu v Nizozemí, kde byli připravováni angličtí misionáři, a pak dostal správu celého biskupství. Původně chtěl zůstat jen mnichem a některé životopisy ho označují pouze za opata. Martyrologium však zdůrazňuje, že byl biskupem.

Frískou misii řídil 20 let. Vynikal štědrostí k chudým, proto bývá zobrazován při jejich obdarovávání. Bývá také připomínáno jeho milosrdenství vůči vrahům svých dvou nevlastních bratrů. Chtěli po něm jejich odsouzení, ale on jim dal napomenutí a pak je propustil na svobodu nechtěje odsuzovat.

Zemřel v Utrechtu asi ve věku 68 let. Z ostatků je jeho hlava uložena jako chrámový poklad v Susterenu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, Ioannes (1003); Ludovicus, Tex Galliæ IX (1270); Iosephus de Calasanz (1648); Genesius, m. Arelate (asi kolem r. 286); Menas (552); Aredius (591); Gregorius, ep. Ultraiecten (775); Thomas Cantelupe (1282); Paulus Ioannes Charles (1794); Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo (1885); (Methodius Dominicus Trčka*) (1959); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.