Světci k nám hovoří...


blah. Pavel Charles

Paulus Ioannes Charles

25. srpna, připomínka
Postavení:mučedník OCist
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 12. 1750 ve Francii. Vstoupil do cisterciáckého kláštera a stal se knězem. Francouzská revoluce se svou proticírkevní ústavou, schválenou 12. 7. 1794, ho zastihla jako převora v Sept-Fons. Pro odmítnutí složit přísahu na tuto revoluční ústavu a jako kněz a řeholní představený, byl vězněn a mučen. Byl odsouzen k deportaci do Guayany, ale ve skutečnosti ho v Rochefortu pouze nalodili do velmi krutého vězení v podpalubí jedné ze dvou chátrajících lodí, které vypluly k blízkosti ostrova Aix. Přes nelidské podmínky, hlad, fyzické i morální pokořování si až do smrti uchovával optimismus svého přísného řádu a vnitřní pokoj dokázal přenášet na druhé. Zemřel 25.srpna 1794 a papež Jan Pavel II. ho blahořečil 1. 10. 1995 mezi 64 mučedníky z doby Francouzské revoluce.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, Ioannes (1003); Ludovicus, Tex Galliæ IX (1270); Iosephus de Calasanz (1648); Genesius, m. Arelate (asi kolem r. 286); Menas (552); Aredius (591); Gregorius, ep. Ultraiecten (775); Thomas Cantelupe (1282); Paulus Ioannes Charles (1794); Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo (1885); (Methodius Dominicus Trčka*) (1959); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.