Světci k nám hovoří...


sv. Paulín

Paulinus, ep. Treviren

31. srpna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:358

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve šlechtické rodině kolem roku 300 v Akvitánii ve Francii. Zvolil si kněžské povolání a jako horlivý a ctnostný pastýř byl v roce 346 dosazen na biskupský stolec v Trevíru. Byl strážcem pravé víry a vystupoval proti bludu arianismu, který popíral Kristovo božství. V roce 355, při účasti na synodě v Arles, kde císař Konstantin II. požadoval odsouzení alexandrijského patriarchy Atanáše, se ho zastal. Kromě Paulína vystupoval proti arianismu a k obraně Atanáše z biskupů jen Eusebius z Vercelli (pam. 2. 8.), který již před jednáním chtěl získávat podpisy biskupů pod nicejské vyznání víry. Císař pak kvůli pevnému protiariánskému postoji oba dva biskupy poslal do vyhnanství. Paulín byl vypovězen do Frýgie (Phrygie) v Malé Asii, kde po třech letech strádání vysílením zemřel. V dnešní době jde o západní území Turecké republiky.

Koncem IV. století trevírský biskup Felix přenesl Paulínovy ostatky do krypty trevírského chrámu a později byly uloženy v sarkofágu. K otevření dřevěné schránky s ostatky došlo naposledy r. 1883.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Raymundus Nonnatus (asi 1240); Ioseph de Arimath (I.- II.s.); Paulinus, ep. Treviren (358); Aidanus, ep. Lindisfarnen (651); Andreas Dotti (1315); Petrus Tarrés i Claret (1950); Ioseph de Arimath (ca. 150); Edmigius (Isidorus); Primo Rodríguez, Amalius (Iustus); Zariquiegui Mendoza et Valerius Bernardus (Martianus); Herrero Martínezw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.