Světci k nám hovoří...


sv. Alfred /Altfrid z Hildesheimu/

Altfridus

15. srpna, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:874

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Německa. Narodil se asi kolem roku 798 a pokřtěn byl v Kolíně nad Rýnem. Vychován byl v křesťanské moudrosti a lásce. U benediktinů pocítil duchovní povolání. Kněžství dosáhl v opatství ve Fuldě. Vedl klášterní školu v Corvey u Mindena ve Vestfálsku. V roce 850 se stal čtvrtým biskupem diecéze hildesheimské v Sasku.

V Hildesheimu přistavěl ke klášteru třílodní katedrálu a pokračoval ve stavbách kostelů a benediktinských klášterů. Ty dal vybudovat v Gandersheimu a Lamspringe. Stal se důvěrníkem krále Ludvíka Německého. Z vlastních prostředků zbudoval v Essenu i basiliku, v níž byl nakonec pohřben. Jeho kult byl potvrzen v roce 1965.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Assumptio ; Tarsicius (asi 257); Stanislaus Kostka (1568); Altfridus (874); Alypius, ep. Thagasten (ca. 430); Isidorus Bokanja (1909); Ludovicus Masferrer Vila et XIX socii (1936); Maria Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1936); Vincentius Soler (1936); Iacobus Bonet Nadal (1936); Claudius /Richardus/; Granzotto (1947); Straton, Philippus et Euthychianus (s. inc.); Simplicianus (401); Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat. (1257); Haymon Taparelli (1495); Iuliana de Busto Arsitio (1501); Iosephus Maria Peris Polo (1936); Dominicus (Augustinus); Hurtado Soler (1936); Carmelus Sastre Sastre (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.