Světci k nám hovoří...


sv. Sebald

Sebaldus

19. srpna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:s. IX/X
Patron:Norimberka a Bavorska
Atributy:hůl, růženec, model kostela, poutník s pláštěm a kloboukem, příp. rytíř

ŽIVOTOPIS

Žil jako poustevník poblíž Vicenzy v Itálii. Za pontifikátu Řehoře III. připutoval do Říma a byl od něj poslán do Bavorska. U Norimberka žil do své smrti, asi částečně jako misionář i poustevník.

Legendární podání ho představuje jako syna dánského krále zasnoubeného s franckou princeznou. Při pouti do Říma ho označuje za zachránce dvou misionářů od hladu a popisuje četné zázraky, pro které je považováno za málo hodnověrnou pověst.

Určitý vliv Norimberku přinesl, protože byl označován jako apoštol pro milostiplné působení. Od jeho smrti mu byla prokazována lidová úcta. Norimberská kaple sv. Petra, kde byl jeho hrob, byla časem přestavěna v jemu zasvěcený kostel.

Svatořečený byl v roce 1425 papežem Martinem V.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Eudes (1680); Xystus Pp III. (440); Bertulfus (639); Sebaldus (s. IX/X); Ludovicus, ep. Tolosan (1297); Iordanus de Pisis (ca. 1311); Ezechiel Moreno Díaz (1906); Thomas Sitjar Fortiá (1936); Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós* (1936); Magnus, m. in Latio (s. inc.); Maginus (s. inc.); Timotheus, m. Gazæ in Palæstina (ca. 305); Andreas et socii, milites in Cilicia (s. IV); Donatus, presb. (s. VI); Bartholom, abbas in Calabria et Sicilia (1130); Guerricus (1151/1157); Leo, abbas Caven. II (1295); Angelus, eremita (1313); Ludovicus Fraijn seu Flores, Petrus de Zúñiga et XIII socii*: Petrus de Zúñiga* (1622); Hugo Green (1642); Franciscus Ibá (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.