Světci k nám hovoří...


sv. Zeno

Zeno, m. Nicomediæ

2. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III

ŽIVOTOPIS

Dnes připomínaný svatý Zeno podstoupil mučednickou smrt v Nikomédii v provincii Bithynia na území dnešního Turecka.

Více se o něm v posledním římském martyrologiu nedočteme. Předcházející martyrologium se zmiňovalo i o jeho dvou synech: Konkordiovi a Teodorovi, kteří rovněž podstoupili v Nikomédii mučednickou smrt. Předpokládalo se, že s otcem. Další informace se liší a nejsou věrohodné. To se týká i tehdejšího panovníka, na jehož pokyn se konalo pronásledování křesťanů. Správně lze určit pouze století.

POZNÁMKA

Martyrologium Romanum 2001 uvádí 8 světců se jménem Zeno. V některých životopisných souborech světců dochází k záměnám mezi nimi. Existují i webové stránky, na nichž se u dnešního data otevírá památka sv. Zena z Verony v Itálii, s úmrtím a správným svátkem 12. 4. Tento doplňující pohled na problematiku zároveň ukazuje jak vznikají určité rozdílnosti. Krátkost veškerých informací o tomto svěci, který se u data 2. 9. dostal v martyrologiu do popředí, je i vysvětlením proč na těchto obsáhlých stránkách nenajdete životopisy úplně všech. O tomto světci je vlastně vše již v lat. indexu - m. Nicomediæ.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustus, ep. Lugdunen (post 381); Zeno, m. Nicomediæ (s. III); Antoninus, m. Apameæ (s. IV); Nonnosus (ca. 570); Agricola, ep. Avenionen (ca. 700); Albertus et Vitus (ca. 1096); Brochardus (ca. 1231); Ingridis (1282); Ioannes Maria du Lau d'Allemans, Franciscus Iosephus de la Rochefoucauld, Petrus Ludovicus de la Rochefoucauld et XCIII socii (1792); Apollinaris /Ioannes Iacobus/ Morel, Ioannes Franciscus Burté et Severinus /Georgius/ Girauld) (1792); Petrus Iacobus Maria Vitalis et XX socii (1792); Theodota, Evodius (s. IV); Habib (322); Prosperus, ep. Tarraconen. (s. IV/V); Syagrius, ep. Augustodunen. (599/600); Elpidius Picenus (ante s. XI); Apollinaris (Ioannes Iacobus) Morel, Ioannes Franciscus Burté* et Severinus (Georgius) Girauld* (1792)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.