Světci k nám hovoří...


sv. Antonín

Antoninus, m. Apameæ

2. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Pochází z Aribazos v Sýrii. Uvádí se, že začínal jako kameník poblíž Apamea a řeky Oronte, pak dvě léta strávil u poustevníka Teotima a nakonec se vrátil do Apamea, kde se stal jáhnem a stavitelem chrámu. Převažovalo zde však pohanské uctívání a pohané se nechtěli smířit se stavbou katolického chrámu ke cti Nejsvětější Trojice, na kterou Antonín vyřídil povolení a s jejímž budováním začal. Jeden pohanský útočník se domníval, že vše zastaví zabitím stavitele. Nevěděl, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů.

O pohřbené tělo mučedníka Antonína vznikl velký zájem. Nad jeskyní s jeho hrobem byla zbudována basilika, kterou asi na začátku VII. století zničil perský král Cosroe II. Ostatky sv. Antonína se dostaly na více míst ve Francii a ve Španělsku, zvláště do Pamiers, které bývá spojováno s jeho jménem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustus, ep. Lugdunen (post 381); Zeno, m. Nicomediæ (s. III); Antoninus, m. Apameæ (s. IV); Nonnosus (ca. 570); Agricola, ep. Avenionen (ca. 700); Albertus et Vitus (ca. 1096); Brochardus (ca. 1231); Ingridis (1282); Ioannes Maria du Lau d'Allemans, Franciscus Iosephus de la Rochefoucauld, Petrus Ludovicus de la Rochefoucauld et XCIII socii (1792); Apollinaris /Ioannes Iacobus/ Morel, Ioannes Franciscus Burté et Severinus /Georgius/ Girauld) (1792); Petrus Iacobus Maria Vitalis et XX socii (1792); Theodota, Evodius (s. IV); Habib (322); Prosperus, ep. Tarraconen. (s. IV/V); Syagrius, ep. Augustodunen. (599/600); Elpidius Picenus (ante s. XI); Apollinaris (Ioannes Iacobus) Morel, Ioannes Franciscus Burté* et Severinus (Georgius) Girauld* (1792)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.