Světci k nám hovoří...


sv. Agrikola

Agricola, ep. Avenionen

2. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca. 700
Patron:Avignonu od r. 1647; je vzýván na ochranu před neštěstím, proti moru a v prosbách za příhodné počasí
Atributy:čáp

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 630. Je uváděn jako syn Magna z Avignonu. Ten po ovdovění se stal mnichem a později biskupem. Agrikola se ve 14 letech přistěhoval na ostrov Lerins u Cannes a o dva roky později zde vstoupil do kláštera a stal se benediktinským mnichem. Ve 30 letech byl otcem povolán do Avignonu na místo koadjutora a asi o 10 let později byl jmenován biskupem.

Proslavil se svými kázáními a dobročinností. Ujímal se chudých a nemocných. V Avignonu vystavěl kostel a benediktinský klášter. Jako vysvětlení k atributu se uvádí, že jeho požehnání ukončilo invazi čápů. Svými modlitbami nejednou vyprosil příhodné počasí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustus, ep. Lugdunen (post 381); Zeno, m. Nicomediæ (s. III); Antoninus, m. Apameæ (s. IV); Nonnosus (ca. 570); Agricola, ep. Avenionen (ca. 700); Albertus et Vitus (ca. 1096); Brochardus (ca. 1231); Ingridis (1282); Ioannes Maria du Lau d'Allemans, Franciscus Iosephus de la Rochefoucauld, Petrus Ludovicus de la Rochefoucauld et XCIII socii (1792); Apollinaris /Ioannes Iacobus/ Morel, Ioannes Franciscus Burté et Severinus /Georgius/ Girauld) (1792); Petrus Iacobus Maria Vitalis et XX socii (1792); Theodota, Evodius (s. IV); Habib (322); Prosperus, ep. Tarraconen. (s. IV/V); Syagrius, ep. Augustodunen. (599/600); Elpidius Picenus (ante s. XI); Apollinaris (Ioannes Iacobus) Morel, Ioannes Franciscus Burté* et Severinus (Georgius) Girauld* (1792)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.