Světci k nám hovoří...


blah. Ingrid Elofsdotter

Ingridis

2. září, připomínka
Postavení:převorka OP
Úmrtí:1282

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi roku 1220 v Skanninge ve Švédsku do vznešené křesťanské rodiny. Byla provdána, ala brzy se stala vdovou. Je zmiňována jako poutnice do Compostelly, Terrasanta aj. Jejím duchovním rádcem se stal dominikánský kněz Petr Dácie. Společně se svými sourozenci založila v Skenninge dominikánský klášter pro ženy, který byl prvním v zemi. Do tohoto kláštera také vstoupila a stala se v něm představenou. Vynikala pokorou a laskavostí.

Zemřela s pověstí svatosti a u jejího hrobu se událo několik zázraků.

V roce 1405 byl zahájen kanonizační proces. Šetření ve Švédsku začalo r. 1416, v dalším roce bylo pozastaveno a obnoveno r. 1497. Její ostatky byly se souhlasem papeže 29. 7. 1507 slavnostně vyzdiženy a přeneseny za přítomnosti krále, lidu a všech švédských biskupů. Tento akt se rovnal blahořečení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustus, ep. Lugdunen (post 381); Zeno, m. Nicomediæ (s. III); Antoninus, m. Apameæ (s. IV); Nonnosus (ca. 570); Agricola, ep. Avenionen (ca. 700); Albertus et Vitus (ca. 1096); Brochardus (ca. 1231); Ingridis (1282); Ioannes Maria du Lau d'Allemans, Franciscus Iosephus de la Rochefoucauld, Petrus Ludovicus de la Rochefoucauld et XCIII socii (1792); Apollinaris /Ioannes Iacobus/ Morel, Ioannes Franciscus Burté et Severinus /Georgius/ Girauld) (1792); Petrus Iacobus Maria Vitalis et XX socii (1792); Theodota, Evodius (s. IV); Habib (322); Prosperus, ep. Tarraconen. (s. IV/V); Syagrius, ep. Augustodunen. (599/600); Elpidius Picenus (ante s. XI); Apollinaris (Ioannes Iacobus) Morel, Ioannes Franciscus Burté* et Severinus (Georgius) Girauld* (1792)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.