Světci k nám hovoří...


sv. Foibe (Féba)

Phœbe

3. září, připomínka
Postavení:jáhenka
Úmrtí:I. s

ŽIVOTOPIS

Stala se jáhenkou v Kenchrejich u Korintu. Jedná se o přístavní obec v Řecku u Jonského moře. Pečovala o apoštola Pavla i o další potřebné křesťany. Je uváděna jako doručitelka listu Římanům, v němž sv. Pavel na začátku 16. kapitoly o ní píše: "Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejich. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Magnus Pp I, doctor Eccl (604); Phœbe (I. s); Basilissa, m. in Bithynia (s. IV); Mansuetus, ep. Tullen (s. IV); Rimagilus (ca. 671-679); Bartholom, Franciscus Terrero* (1632); Birgitta a Iesu Morello (1679); Andreas Abel Alricy et LXXIV socii (1792); Ioannes Baptista Bottex, Michael Maria Franciscus de la Gardette et Franciscus Hyacinthus le Livec de Tresurin* (1792); Sandalius (ca. s. IV); Macanisius (514); Auxanus (ca. 589); Aigulphus (ca. 675); Vitalianus, episcopus (s. VII/VIII); Chrodogangus (s. VIII); Guala (1244)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.