Světci k nám hovoří...


sv. Mansuet

Mansuetus, ep. Tullen

3. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Pocházel s největší pravděpodobností ze Skotska. Jeho jméno je do češtiny překládáno také jako Mansvét a Miloslav a významově jako mírný, dobromyslný. Takovým se stal i tento jeho nositel, který se vydal na dalekou cestu do Říma. Při ní poznal učení o Kristu a uvěřil. Zatoužil víru, která přemáhá zlobu světa, šířit a stát se hlasatelem evangelia. S patřičným vzděláním, po přijetí biskupského svěcení odešel do Toulu (v Galii belgické) ve Francii. Zde byl prvním biskupem. K založení diecéze došlo kolem r. 365.

Podle legendárního vyprávění vzkřísil guvernérova či panovníkova syna a zázrak přispěl k mnoha konverzím a volnému působení biskupa. Bollandisté uvádějí Mansuetovo úmrtí v roce 375.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Magnus Pp I, doctor Eccl (604); Phœbe (I. s); Basilissa, m. in Bithynia (s. IV); Mansuetus, ep. Tullen (s. IV); Rimagilus (ca. 671-679); Bartholom, Franciscus Terrero* (1632); Birgitta a Iesu Morello (1679); Andreas Abel Alricy et LXXIV socii (1792); Ioannes Baptista Bottex, Michael Maria Franciscus de la Gardette et Franciscus Hyacinthus le Livec de Tresurin* (1792); Sandalius (ca. s. IV); Macanisius (514); Auxanus (ca. 589); Aigulphus (ca. 675); Vitalianus, episcopus (s. VII/VIII); Chrodogangus (s. VIII); Guala (1244)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.