Světci k nám hovoří...


blah. Ondřej Alricy a 74 druhů

Andreas Abel Alricy et LXXIV socii

3. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1792

ŽIVOTOPIS

Zde v čele s knězem Ondřejem Alricy, narozeným 2. 8. 1712 v Cremieux, následuje skupina dalších mučedníků ze zářijových krvavých dnů ve Francii z doby revoluce, jejichž největší část byla připomínána včera 2. 9. masakrem v kostele karmelitek. Dnes zde vzpomínaní byli povražděni po svém věznění v semináři svatého Firmína v Paříži.

Jejich společným proviněním byla víra, láska a věrnost, pro které nemohli jinak než odmítnout přísežný souhlas s Civilní konstitucí duchovenstva.

Blahořečeni byli 17. 10. 1926 Piem XI. společně s ostatními umučenými v prvních pěti zářijových dnech r. 1792 za francouzské revoluce.

Celkem jich bylo 3. 9. 1792 u sv. Firmína v Paříži popraveno 75, z toho 7 jezuitů:

Renát Maria Andrieuxw (Renatus Maria Andrieux) narodil se 16. 2. 1742 v Rennes, Ille-et-Vilaine ve Francii, kde později začal studium v jezuitském semináři. V 19 letech vstoupil do jezuitského řádu a po jeho zrušení působil jako diecézní kněz. V pařížském diecézním semináři S. Nicola de Chardonet se stal rektorem. V roce 1792, když milicionáři požadovali po Reném přísahu na Civilní konstituci duchovenstva, René odmítl a jeho postoj následovali i seminaristé. Revolucionáři je pak odvedli do semináře sv. Firmína a uvěznili je v přilehlém kostele. Věznili je po tři týdny, do 3. 9., kdy je povraždili. Rdousili je a některé zubožené předhodili na ulici davu, který je dobíjel.

Eligius /ÉloY/ Herque du Roulew (Eligius Herque seti du Roule) narodil se 31. 5. 1741 v Lyonu. V 17 letech zde 7. 9. 1758 vstoupil do jezuitského řádu a záhy po noviciátu začal vyučovat gramatiku. Po dokončení teologie v Angers přijal kněžské svěcení. V době vypuknutí revoluce působil jako kaplan v útulku pro opuštěné děti. V něm ho také revolucionáři zajali a odvedli do semináře sv. Firmína.

Jan František Maria Benoît seu Vourlatw (Ioannes Franciscus Maria Benoît seu Vourlat) narodil se 26. 3. 1731 v Lyonu. Když 7. 9. 1546 vstoupil do jezuitského řádu bylo mu 15 ½ roku. Po teologických studiích v roce 1764 složil věčné sliby a přijal kněžské svěcení. Jako řeholník vyučoval humanitní vědy a filozofii v Lyonu, Marseille a Besanćonu. Byl vyhledávaným zpovědníkem a po zrušení řádu pokračoval jako duchovní u sester věčného klanění v Paříži. V důchodovém věku se stáhl k eudistům, kde ho revolucionáři objevili 30. 8. 1792 a odvlekli ho do semináře sv. Firmína, kde ho po čtyřech dnech zabili.

Mikuláš Maria Verron (Nicolaus Maria Verron) narodil se 7. 11. 1740 v Quimperlé. Do jezuitského řádu vstoupil v 17 letech, 25. 9. 1757. Po kněžském svěcení působil jako profesor na škole Ludvíka velikého do roku 1774. Následně strávil 4 roky v Holandsku a po návratu do Paříže byl od r. 1779 spirituálem v klášteře řeholnic sv. Anny. Byl šiřitelem úcty k Božskému Srdci a eucharistických adorací. Řeholní sestry povzbuzoval k modlitbám za zastavení chystající se tragédie. Dne 18. 8. 1792 byl ve svém bytě zatčen a odveden do semináře sv. Firmína, aby tam 3. 9. dovršil svůj život mučednickou smrtí.

Petr Guérin du Rocher (Petrus Guérin du Rocher) narodil se v r. 1731 v obci SaintHonorinLaGuillaume na severozápadě Francie. Středoškolské studium absolvoval u jezuitů v Caen, kde již ve 14 letech vstoupil do řádu. Na školách v Bourges a Rouen vyučoval humanitní předměty. Když v roce 1764 byli jezuité ve Francii rozehnáni, vydal se na cestu po Evropě. Procestoval Itálii, Německo i Polsko, kde nějakou dobu také vyučoval církevní právo. Sám studoval východní jazyky a napsal publikaci "Historie véritable des temps fabuleux." Tato pohádkově pravdivá historie vyvolala po vyjití v Paříži r. 1777 živou odezvu. Petr Guérin se v díle snažil hájit věrohodnost prvních pěti knih Bible. Pro pařížského arcibiskupa byly schopnosti autora, prozrazené zpracováním díla, byly podnětem k tomu, že ho jmenoval představeným institutu "NouveauxConvertis”. Stal se také zpovědníkem královny Marie Antoinetty. Za zostřeného pronásledování duchovních se v Petrově institutu ukrýval i jeho bratr v kněžské službě jezuitského řádu Robert František a jeho bratranec Jakub de La Lande. Dne 13. srpna 1972 vtrhli do institutu revolucionáři a všechny tři kněze odvedli do semináře sv. Firmina, kde je 3. září zabili.

Robert František Guérin du Rocher (Robertus Franciscus Guérin du Rocher) narodil se 23. 10. 1736 v Repas, Orne. Studoval u jezuitů v Caen. V 18 letech, 25. 9. 1752, vstoupil do jezuitského řádu v Paříži. V Nevers začal roku 1757 učit gramatiku a po čtyřech letech humanitní vědy v Eu. V roce 1762 odcestoval na Blízký Východ. Jeho posláním bylo vzdělávání a misijní působení. V Soluni se stal farářem. Za turecké okupace Řecka zrušil sultán katolickou misii. František Guérin du Rocher se vrátil do Francie a o situaci na Blízkém Východě napsal pařížskému arcibiskupu a zveřejnil článek o postavení katolíků v Řecku. Společně s P. Mikulášem Grou napsal "Historické a dogmatické rozhovory o pravém náboženství." Poslední pastorační službu vykonával v útulku Salpétriére. Pro odmítání Civilní konstituce duchovenstva musel odejít. Uchýlil se za bratrem do institutu "NouveauxConvertis”, odkud byl 13. 8. 1792 odvlečen do semináře sv. Firmina, aby 3. září byl popraven.

Jean-Antoine Seconds (Ioannes Antonius Seconds) narodil se v Rodez v jižní části Francie. Do jezuitského řádu vstoupil 6. 11. 1760. Nějakou dobu vyučoval humanitní předměty a pak působil jako vynikající kazatel. Boží slovo měl vykládat ještě v posledním roce života i na dvoře krále Ludvíka XVI. Od roku 1777 navštěvoval pacienty pařížské nemocnice Pieté. V ní byl 13. 8. 1792 zajat revolucionáři a odveden do semináře sv. Firmina. Zde vynikl skutky lásky vůči spoluvězňům a položil život 3. září při dopoledním masakru.

Dalšími oběťmi masakru v semináři sv. Firmína byli:

Petr Pavel Balzac (Petrus Paulus Balzac) narodil se 25. 4. 1750 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Jan Karel Marie Bernard du Cornillet (Ioannes Carolus Maria Bernard du Cornillet) narodil se 4. 8. 1759 v Châteaubriant, Maine-et-Loire Fr a byl řádovým knězem a kanovníkem u sv.Viktora.

Michel Ondřej Silvestr Binard (Michael Andreas Silvester Binard) narodil se 28. 11. 1742 v Laulne, Orne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Mikuláš Bize (Nicolaus Bize) narodil se 5. 10. 1737 ve Versailles, Yvelines Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Klaudius Bochot (Claudius Bochot) narodil se 10. 7. 1720 v Troyes, Aube Fr a byl řádovým knězem.

Jan František Bonnel de Pradal (Ioannes Franciscus Bonnel de Pradel) narodil se 5. 9. 1738 v Aix-les-Thermes, Lot Fr a byl řádovým knězem a kanovníkem u sv. Viktora.

Petr Bonzé (Petrus Bonzé) narodil se v červnu 1719 v Paříži a byl knězem diecéze Versailles.

Petr Brisquet (Petrus Briquet) narodil se 25. 2. 1742 v Vervins, Aisne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Petr Brisse (Petrus Brisse) narodil se 3. 8. 1733 v Brombos, Oise Fr a byl knězem diecéze Beauvais.

Karel Carnus (Carolus Carnus) narodil se 30. 5. 1749 v Salles-la-Source, Aveyron Fr a byl knězem diecéze Rodez.

Jan Karel Caron (Ioannes Carolus Caron) narodil se 30. 9. 1730 v Auchel, Nord-Pas-de-Calais Fr a byl knězem diecéze Meaux.

Bertrand Antonín de Caupenne (Bertrandus Antonius de Caupenne) narodil se r. 1753 v Jégun, Gers Fr a byl knězem diecéze Versailles.

Mikuláš Colin (Nicolaus Colin) narodil se 12. 12. 1730 v Grenant, Haute-Marne Fr a byl knězem diecéze Langres.

Šebestián Desbrielles (Sebastianus Desbrielles) narodil se 28. 4. 1739 v Bourges, Cher Fr a byl laikem v pařížské arcidiecézi.

Jakub Dufour (Iacobus Dufour) narodil se 9. 4. 1765 v Troisgots, Manche a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Denis Klaudius Duval (Dionysius Claudius Duval) narodil se r. 1739 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Jan Petr Duval (Cosmas (Ioannes Petrus) Duval) narodil se r. 1740 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Josef Falcoz (Iosephus Falcoz) narodil se 4. 12. 1726 v Saint-SORLIN D'ARVES, Savoie Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Gilbert Fautrel (Gilbertus Ioannes Fautrel) narodil se 19. 4. 1730 v Marcilly, Orne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Eustach Felix (Eustachius Félix) narodil se 23. 4. 1726 v Troyes, Aube Fr a byl řádovým knězem křesťanské doktríny Otcové.

Filip Fougères (Philibertus Fougère) narodil se r. 1742 v Paříži Fr a byl knězem diecéze Nevers.

Ludvík Josef François (Ludovicus Iosephus François) narodil se 3. 2. 1751 v Busigny, Nord Fr a byl řádovým knězem FdC.

Petr Jan Garrigues (Petrus Ioannes Garrigues) narodil se 2. 3. 1725 v Sauveterre, Aveyron Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Mikuláš Gaudreau (Nicolaus Gaudreau) narodil se r. 1744 v Paříži Fr a byl knězem diecéze Versailles.

Štěpán (Étienne) Michel Gilletem (Stephanus Michael Gillet) narodil se r. 1758 v Paříži Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Řehoř Jeroným Giroust (Georgius Hieronymus Giroust) narodil se r. 1765 v Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Josef Maria Gros (Iosephus Maria Gros) narodil se 22. 5. 1742 v Lyonu, Haute-Savoie Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Jindřich Gruyer (Ioannes Henricus Gruyer) narodil se 13. 6. 1734 v Dôle, Jura Fr a byl řádovým knězem FdC.

Ivo (Yves) Ondřej Guillon de Keranrun (Ivo Andreas Guillon de Keranrun) narodil se 8. 3. 1748 v Lézardrieux, Ille-et-Loire Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Julián František Hédouin (Iulianus Franciscus Hédouin) narodil se 3. 10. 1760 v Coutances, Manche Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Petr František Hénocq (Petrus Franciscus Hénocq) narodil se r.1749 v Tronchoy, Somme Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Petr Ludvík Joret (Petrus Ludovicus Joret) narodil se 28. 10. 1761 v Rollot, Somme Fr a byl knězem diecéze Amiens.

Jiljí (Gilles) Ludvík Symforian Lanchon (Ægidius Ludovicus Symphorianus Lanchon) narodil se r. 1754 v Les Pieux, Orne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jakub de la Lande (Iacobus de la Lande) narodil se 8. 3. 1735 v La ForÊT-Auvray, Orne a byl knězem diecéze Evreux.

Ludvík Jan Matouš Lanier (Ludovicus Ioannes Matthæus Lanier) narodil se r. 1753 v Château-Gontier, Mayenne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Josef de Lavèze-Bellay (Ioannes Iosephus de Lavèze-Belay) narodil se r. 1742 v Gluiras, Haute-Savoie Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Michel Leber (Michael Leber) narodil se r.1731 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Petr Florenc Leclercq [Clercq] (Petrus Florentius Leclercq) narodil se r.1744 v Hautvilliers, Somme Fr a byl jáhnem diecéze Amiens.

Jan Karel Legrand (Ioannes Carolus Legrand) narodil se r. 1745 ve Versailles, Yvelines Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Petr Le Laisant (Ioannes Petrus Le Laisant) narodil se r. 1753 ve Valognes, Orne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Julián Le Laisant (Iulianus Le Laisant) narodil se r. 1761 ve Valognes, Orne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Lemaître (Ioannes Lemaître) narodil se r. 1767 v Beaumais, Calvados Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Tomáš Leroy (Ioannes Thomas Leroy) narodil se r. 1738 v Epernay, Marne Fr a byl knězem diecéze Meaux.

Martin František Alex Loublier (Martinus Franciscus Alexius Loublier) narodil se r. 1733 v O, Mortrée, Orne Fr a byl knězem diecéze Sées.

Klaudius Ludvík Marmotant de Savigny (Claudius Ludovicus Marmotant de Savigny) narodil se 27. 3. 1748 v Paříži Fr a byl knězem diecéze Meaux.

Klaudius Silván Rafael Mayneaud de Bizefranc (Claudius Silvanus Mayneaud de Bizefranc) narodil se 2. 5. 1750 v Digoin, Saône-et-Loire Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jindřich Jan Milet (Henricus Ioannes Millet) narodil se r. 1759 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

František Josef Monnier (Franciscus Iosephus Monnier) narodil se 18. 3. 1763 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

František Maria Mouffle (Maria Franciscus Mouffle) narodil se 23. 8. 1754 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Josef Ludvík Oviefre (Iosephus Ludovicus Oviefre) narodil se r. 1748 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Jan-Michael Philippot (Ioannes Michael Philippot) narodil se r. 1743 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Klaudius PonsE (Claudius Pons) narodil se r. 1729 v Saint-Pierre-Le-Monastier, Haute-Loire Fr a byl řádovým knězem a kanovníkem u sv.Viktora.

Petr Klaudius Pottier (Petrus Claudius Pottier) narodil se 20. 9. 1743 v Le Havre, Seine-Maritime Fr a byl knězem kongregace Ježíše a Marie (eudistů).

Jakub Léonor Rabé (Iacobus Rabé) narodil se 27. 12. 1750 v Sainte-mère-église, Orne Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Petr Robert Regnet (Petrus Robertus Régnet) narodil se 19. 5. 1755 v Cherbourg, Manche Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Ivo (Yves) Jan Petr Rey de Kervisic (Ivo Ioannes Petrus Rey de Kervizic) narodil se v dubnu r. 1761 v Plounez-Paimpol, Ille-et-Loire Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Ludvík František Rigot (Ludovicus Franciscus Rigot) narodil se 18. 10. 1751 v Amiens, Somme Fr a byl laikem v pařížské arcidiecézi.

Mikuláš Klaudius Roussel (Nicolaus Claudius Roussel) narodil se r. 1730 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Petr Saint-James (Petrus Saint-James) narodil se 18. 10. 1742 v Caen, Calvados Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jakub Ludvík Schmid (Iacobus Ludovicus Schmid) narodil se 14. 9. 1752 v Paříži a stal se knězem této arcidiecéze.

Petr Jakub de Turmenyes (Petrus Iacobus de Turménies) narodil se 5. 10. 1744 v Gournay-en-Bray, Seine-Maritime Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Renát Josef Urvoy (Renatus Iosephus Urvoy) narodil se r. 1766 v Plouisy, Ille-et-Loire Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Karel Viktor Véret (Carolus Victor Véret) narodil se 17. 7. 1763 v Louvières, Calvados Fr a byl knězem arcidiecéze Paříž.

Jan Antonín Josef de Villette (Ioannes Antonius Iosephus de Villette) narodil se 12. 6. 1731 v Le Cateau-Cambrésis, Nord Fr a byl laikem v pařížské arcidiecézi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Magnus Pp I, doctor Eccl (604); Phœbe (I. s); Basilissa, m. in Bithynia (s. IV); Mansuetus, ep. Tullen (s. IV); Rimagilus (ca. 671-679); Bartholom, Franciscus Terrero* (1632); Birgitta a Iesu Morello (1679); Andreas Abel Alricy et LXXIV socii (1792); Ioannes Baptista Bottex, Michael Maria Franciscus de la Gardette et Franciscus Hyacinthus le Livec de Tresurin* (1792); Sandalius (ca. s. IV); Macanisius (514); Auxanus (ca. 589); Aigulphus (ca. 675); Vitalianus, episcopus (s. VII/VIII); Chrodogangus (s. VIII); Guala (1244)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.