Světci k nám hovoří...


blah. Jan Bottex, Michael de la Gardette a František Hyacint le Livec de Trésurin

Ioannes Baptista Bottex, Michael Maria Franciscus de la Gardette et Franciscus Hyacinthus le Livec de Tresurin*

3. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1792

ŽIVOTOPIS

Také tato trojice zemřela pro Krista za francouzské revoluce a byla s předešlými mučedníky blahořečená papežem Piem XI. Martyrologiem je uváděna odděleně pouze pro jiné místo společné mučednické smrti (rovněž 3. 9.), kterým bylo vězení "La Force”.

František Hyacint le Livec de Trésurin se narodil 5. 5. 1726 v Quimper v Bretani ve Francii. Stal se knězem jezuitského řádu a když byl tento řád ve Francii zrušen, působil jako kaplan řeholnic "Dcer Kalvárie" v Paříži. Při hromadném likvidování katolických kněží ho odvedli do vězení "La Force”, kde byli vězněni převážně šlechtici. K nim revolucionáři přidali i několik kněží. Zde, s Janem Bottex a Michaelem de la Gardette, nalezl mučednickou smrt a palmu vítězství i František Hyacint.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Magnus Pp I, doctor Eccl (604); Phœbe (I. s); Basilissa, m. in Bithynia (s. IV); Mansuetus, ep. Tullen (s. IV); Rimagilus (ca. 671-679); Bartholom, Franciscus Terrero* (1632); Birgitta a Iesu Morello (1679); Andreas Abel Alricy et LXXIV socii (1792); Ioannes Baptista Bottex, Michael Maria Franciscus de la Gardette et Franciscus Hyacinthus le Livec de Tresurin* (1792); Sandalius (ca. s. IV); Macanisius (514); Auxanus (ca. 589); Aigulphus (ca. 675); Vitalianus, episcopus (s. VII/VIII); Chrodogangus (s. VIII); Guala (1244)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.