Světci k nám hovoří...


blah. sv. Basilisa

Basilissa, m. in Bithynia

3. září, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:s. IV
Patron:kojících matek

ŽIVOTOPIS

Narodila se koncem III. století v Nikomedii (hl. město maloasijské Bithýnie, dnešní Izmit v Turecku). Při pronásledování za císaře Diokleciána zde byla jako malá dívka umučena, údajně asi ve věku 9 let. Krutost mučení byla prý neuvěřitelná a Basilisina statečnost s věrností víře a lásce ke Kristu, přivedly prý pohanského místodržícího k víře v Boha. V informaci o ní se píše, že zemřela na následky mučení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Magnus Pp I, doctor Eccl (604); Phœbe (I. s); Basilissa, m. in Bithynia (s. IV); Mansuetus, ep. Tullen (s. IV); Rimagilus (ca. 671-679); Bartholom, Franciscus Terrero* (1632); Birgitta a Iesu Morello (1679); Andreas Abel Alricy et LXXIV socii (1792); Ioannes Baptista Bottex, Michael Maria Franciscus de la Gardette et Franciscus Hyacinthus le Livec de Tresurin* (1792); Sandalius (ca. s. IV); Macanisius (514); Auxanus (ca. 589); Aigulphus (ca. 675); Vitalianus, episcopus (s. VII/VIII); Chrodogangus (s. VIII); Guala (1244)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.