Světci k nám hovoří...


blah. Marie /Dina/ Bellanger

Maria a Sancta Crecilia Romana /Dina/ Bellanger

4. září, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:1929

ŽIVOTOPIS

Narodila se 30. 4. 1897 v Quebecu v Kanadě. Byla jedináčkem zámožných rodičů. Po základní škole v institutu sester Norte-Dame Dina odešla na internát v Bellevue. Při studiu vynikala nadprůměrnou inteligencí i snaživostí. Měla hudební talent a hrála na klavír. Netoužila však po slávě, ale po vnitřní dokonalosti vedoucí ke svatosti.

První svaté přijímání v deseti letech bylo pro ni velkým zážitkem. V následujícím roce na Zelený čtvrtek prožila Ježíšovu přítomnost mystickým způsobem, o němž později napsala: "Poprvé jsem výrazně slyšela jeho hlas, vnitřní, sladký a melodický, který mne naplnil skutečným štěstím."

Z Bellevue odešla pokračovat ve studiu do New Yorku a všichni předpokládali uměleckou kariéru. Po návratu do Quebecu pořádala koncerty, ale zapojovala se i do života farnosti, navštěvovala chudé a nemocné a po večerech s dalšími děvčaty šila liturgická roucha. Při svém úsilí o povznesení Boží chvály oplývala i zdravým, nevinným a srdečným smíchem.

Se Společností sester Ježíše a Marie se setkala již v New Yorku a do 11. 8. 1921 se rozhodovala mezi klavírem a řeholním životem.

Noviciát u Kongregace sester Ježíše a Marie začala v Sillery. Přijala zde řeholní jméno Marie od sv. Cecilie Římské a 15. 8. 1923 složila řeholní sliby. Vzhledem k minulosti z ní představení udělali učitelku hudby. Kristus však pro ni vždy zaujímal první místo. Již v noviciátu napsala: "Můj hlad po svatém přijímání stále vzrůstal. Den bez Chleba, což to není den bez slunce, hodiny, které se nepřibližují k večeru?" Její největší touhou bylo, aby v ní Ježíš stále přebýval a aby celá její bytost splynula s jeho bytostí.

Spěla k vysokému stupni dokonalosti a matka představená ji požádala, aby své střetnutí s Kristem zformovala písemně. Dík požadavku a Mariině poslušnosti vznikl její životopis jako svědectví o působení milosti v duši, která se zcela oddala Ježíši.

Sestra Marie od sv. Cecilie před koncem života často opakovala slova: "Milovat a dovolit působit Ježíši a Marii." To byl její ideál, o který jí šlo především. A její heslo: "Ježíš a Maria jsou zákonem mé lásky a láska je zákonem mého života."

Zemřela po několikaleté těžké nemoci ve věku 32 let.

Papež Jan Pavel II. ji 20. 3. 1993 blahořečil a v beatifikační promluvě o ní řekl: "Utrpení jí dovolilo dosvědčit totožnost jakou hledala. Skrze kříž choroby a smrti potvrdila svou oddanost tomu, který byl a je jediným cílem jejího života, světlem, které osvěcuje všechny lidi na tomto světě .. a hlasem, který hovoří v našem srdci."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Moyses, propheta (zač. 12. stol. př.Kr.); Rosalia, virgo panormitana (s. XII); Marinus, anachoreta (s. IV/V); Bonifatius Pp I. (422); Ida, vidua in Saxonia (825); Irmgardis (asi 1089); Catharina Mattei (1547); Maria a Sancta Crecilia Romana /Dina/ Bellanger (1929); Bernardus /Iosephus/ Bieda Grau (1936); Caletrix (ante 573); Fredaldus (ca. s. IX); Scipio Hieronymus Brigéat de Lambert (1794); Maria a Sancta Crecilia Romana (Dina) Bellanger (1929); Iosephus Paschalis Carda Saporta (1936); Franciscus Sendra Ivars (1936); Bernardus (Iosephus) Bieda Grau (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.