Světci k nám hovoří...


sv. Bertin

Bertinus

5. září, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 698
Atributy:loď

ŽIVOTOPIS

Narodil se r. 615 v Coutances ve Francii. Vzdělání získal ve westminsterském benediktinském opatství v Luxeuil. Zde se rozhodl následovat sv. Kolumbána (s pam. 23. 11.) a stal se mnichem řídícím se jeho řeholí. V roce 638 se odtud vydal se dvěma řeholními bratry severním směrem na misie. Působili v bažinatém kraji Pas-de-Calais. Vedle evangelizace pracovali na odvodnění a zúrodnění země. Při obojím šlo o náročnou práci v oblasti, kde dosud vládlo modlářství s nemravností. Nejprve zbudovali klášter Saint-Mommolin, asi po osmi letech zřídili klášter v Sithiu (přejmenovaném na Saint-Omer) a za patrona byl zvolen sv. Petr. Bertin byl opatem a horlivým hlasatelem evangelia. S velkým úsilím civilizoval kraj. Na zřízení dalšího nového kláštera ve Wormhoudtu poblíž Dunkerque vyslal pozdějšího světce Vinoka (pam. 6. 11.) se třemi bratry. Sám dožil v Sithiu u Calaisa. Klášter v Saint-Omer oplývá mnoha jeho zobrazeními.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia /Agnes/ Gonhxa Bojaxhiu (1997); Acontus, Nonnus (s. inc.); Bertinus (asi 698); Quintus, m. Capuæ (s. inc.); Alpertus (ca. 1073); Gulielmus Browne (1605); Ioannes Bonus de Siponto (s. XII); Florentius Dumontet de Cardaillac (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.