Světci k nám hovoří...


sv. Onezifor

Onesiphorus

6. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. I.

ŽIVOTOPIS

Ve druhém listu Timoteovi apoštol Pavel o něm napsal: "Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforově rodině. Několikrát mne potěšil a nestyděl se za mé řetězy. Když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel… Jaké služby vykonal v Efezu, víš nejlépe sám." V závěru listu nechal pozdravovat jeho rodinu.

Onezifor, stejně jako Timotej, pocházel z Efezu a původem byl Řek. Tak jako v řečtině význam jména vyjadřuje užitečnost, tak tomu bylo i ve skutečnosti u jeho nositele, který svým životem a smrtí osvědčil svou křesťanskou víru. Podle legendy se stal biskupem nejspíš v Kolofonii a se služebníkem Porfyrem byl v úžině Dardanellské zajat a umučen. Údajně po mučení na skřipci byl přivázán za koně a usmýkán.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Magnus, abbas (s. VIII); Zacharias, propheta (VI. - V. s. př. Kr.); Onesiphorus (s. I.); Bega (asi 660); Bertrandus de Garrigues (asi 1230); Michael Czartoryski (1944); Eleutherius, abbas (s. VI); Cagnoaldus (ca. 632); Liberatus de Lauro (ca. 1258); Didacus Llorca Llopis (1936); Paschalis Torres Lloret (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.