Světci k nám hovoří...


sv. Bega

Bega

6. září, připomínka
Postavení:poustevnice, zakladatelka a představená kláštera
Úmrtí:asi 660
Patron:Kilbees ve Skotsku; poustevnic

ŽIVOTOPIS

Pocházela z irské šlechty. Rodiče připravovali její sňatek s norským princem, zatímco ona se rozhodla cele se zasvětit Bohu a toužila uchovat z lásky k němu své panenství a stát se poustevnicí. Před sňatkem proto uprchla a mluví se o zázračné Boží pomoci, která potvrdila správnost jejího rozhodnutí. Legendy uvádějí zázračné přenesení či přeplutí moře na hroudě země k pobřeží Cumberland v Anglii. Zde se radila se sv. Oswaldem o poustevnickém životě a do rukou sv. Aidana pak prý složila řeholní sliby. Později vedla klášter sv. Bee, jehož byla zakladatelkou. Vynikala velkorysostí k chudým i k utlačovaným, kteří k ní přišli hledat pomoc.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Magnus, abbas (s. VIII); Zacharias, propheta (VI. - V. s. př. Kr.); Onesiphorus (s. I.); Bega (asi 660); Bertrandus de Garrigues (asi 1230); Michael Czartoryski (1944); Eleutherius, abbas (s. VI); Cagnoaldus (ca. 632); Liberatus de Lauro (ca. 1258); Didacus Llorca Llopis (1936); Paschalis Torres Lloret (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.