Světci k nám hovoří...


blah. Bertrán de Garrigues

Bertrandus de Garrigues

6. září, připomínka
Postavení:provinciál OP
Úmrtí:asi 1230

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Garrigue na jihu Francie, v diecézi Nimes. Stal se jedním ze 16 žáků sv. Dominika a oblékl bílý kazatelský oblek jeho řádu. S nadšením následoval Dominikův příklad. Při zakládání nových klášterů se stal asi r. 1216 převorem v Toulouse. S otcem Mánesem pak zřizoval pařížský klášter sv. Jakuba. V roce 1221 byl na kapitole v Provence zvolen provinciálem řádu. Asi o 9 let později zemřel v cisterciáckém klášteře v Bouchet.

Jeho ostatky byly r. 1414 přeneseny do dominikánské kaple v Orange, kde byly v úctě do r. 1561, než se za války pravděpodobně ocitly v plamenech. Papež Lev XIII. blahořečil Bertranda 14. 7. 1881.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Magnus, abbas (s. VIII); Zacharias, propheta (VI. - V. s. př. Kr.); Onesiphorus (s. I.); Bega (asi 660); Bertrandus de Garrigues (asi 1230); Michael Czartoryski (1944); Eleutherius, abbas (s. VI); Cagnoaldus (ca. 632); Liberatus de Lauro (ca. 1258); Didacus Llorca Llopis (1936); Paschalis Torres Lloret (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.