Světci k nám hovoří...


blah. Michal /Jan/ Czartoryski

Michael Czartoryski

6. září, připomínka
Postavení:mučedník OP
Úmrtí:1944

ŽIVOTOPIS

Narodil se 19. 2. 1897 v Pelkinie u Jaroslawy v Polsku a byl pokřtěn jménem Jan. Na vysoké škole ve Lvově získal inženýrský titul. Ve 30 letech opustil dráhu architekta a 18. 9. 1927 vstoupil v Krakově do dominikánského řádu. Zde dostal jméno Michal a po roce (25. 9.) složil řeholní sliby. Kněžské svěcení přijal 20. 12. 1931. Zprvu měl na starosti výchovu noviců a studentů v Krakově a pak ve Varšavě. Zde jako architekt připravoval vybudování řádového domu na Služewci.

Vynikal prostotou a pokorou. Konal běžné práce jako bílení klášterních zdí a zametání chodby s naprostou samozřejmostí. Ve velké oblibě měl díla Tomáše Akvinského

V srpnu 1944, když vypuklo Varšavské povstání, byl zrovna navštívit očního lékaře a již se nemohl vrátit do kláštera ve Služewci. Uchýlil se proto do domu manželů Kasznicowých. V kněžské činnosti pokračoval v opuštěném kostele sv. Terezie na ulici Tamka jako kaplan.

Byl se také přihlásit na velitelství III. skupiny Konrad AK a působil v polní vojenské nemocnici v bývalé firmě Alfa Laval. Když 6. 9. povstalecké oddíly z Povislia ustoupily do středu města a 11 těžce zraněných povstalců muselo v ní zůstat, P. Michal Czartoryski se rozhodl zůstat s nimi. Němci, kteří pak dorazili, pobrali ošetřovatelky a odvezli je ke službě svým lidem. Po půlhodině povraždili raněné i P. Michaela Czartoryskiho. Na barikádě pak jejich těla spálili.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. ve Varšavě s dalšími 107 polskými mučedníky ze II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Magnus, abbas (s. VIII); Zacharias, propheta (VI. - V. s. př. Kr.); Onesiphorus (s. I.); Bega (asi 660); Bertrandus de Garrigues (asi 1230); Michael Czartoryski (1944); Eleutherius, abbas (s. VI); Cagnoaldus (ca. 632); Liberatus de Lauro (ca. 1258); Didacus Llorca Llopis (1936); Paschalis Torres Lloret (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.