Světci k nám hovoří...


sv. Izák

Isaac, ep. in Armenia

8. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:438

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 347 jako syn Narsa I. a stal se rovněž významnou osobností arménské církve. Byl po půl století biskupem v Arménii a působil z města Bagrevand. Církev řídil za doby velkých rozbrojů a zlořádů. S velkým úsilím se snažil o probuzení křesťanského života svého národa. Za pomoci sv. Mesroba (pam. 17. 2.) přeložil do arménštiny Písmo svaté a liturgické texty. Tím dal i podnět ke vzniku další arménské literatury. Jeho odpor k nestoriánskému bludu i styky s císařským dvorem údajně vedly r. 427 Peršany k jeho vyhnání. Zemřel v exilu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Nativitas ; Hadrianus, m. Nicomediæ (století neznámé); Isaac, ep. in Armenia (438); Sergius Pp I (701); Corbinianus (725); Seraphina Sforza (1478); Thomas de Villa Nova (1555); Antonius a Sancto Bonaventura, Dominicus Castellet et XX socii* (1628); Fridericus Ozanam (1853); Ismael Escrihuela Esteve (1936); Apolonia Lizarraga a Santísimo Sacramento Zabalegui (1936); Adamus Bargielski (1942); Ladislaus Blądziński (1944); Faustus, Dius et Ammonius (ca. 311); Petrus de Chavanon (ca. 1080); Thomas Palaser, Ioannes Norton et Ioannes Talbot* (1600); Iosephus C, Theodemirus Ioachim (Adrianus) Sainz Sainz et Eventius Richardus (Eusebius Alphonsus) Urjurra* (1936); Marinus Blanes Giner (1936); Paschalis Fortu (1936); Iosepha a Sancto Ioanne Ruano García et Maria Perdolens a Sancta Eulalia Puig Bonany (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.