Světci k nám hovoří...


blah. Serafína Sforza

Seraphina Sforza

8. září, připomínka
Postavení:řeholnice OSCI
Úmrtí:1478

ŽIVOTOPIS

Pochází od Urbinu v Itálii. Narodila se v roce 1434 do hraběcí rodiny Guida z Montefeltra a Kateřiny z Colonu. Byla pokřtěná jménem Sveva a později provdána za knížete Alexandra Sforzu z Pesara. Ten se účastnil boje o Milán a navrátil se nejen s kořistí, ale i milenkou. Svou ženu chtěl donutit k rozvodu, načež ona odešla do kláštera v Pesaru a se souhlasem papeže Kalixta III. se v roce 1457, s přijetím jména Serafína stala klariskou.

Trápení, které jí muž způsobil, obětovala s mnoha modlitbami za jeho obrácení. Kníže Alexandr se nakonec smířil s Bohem i církví a projevoval velkou štědrost k chudým. Serafína byla navržena na představenou, ale zemřela již ve 44 letech.

Blahořečená byla papežem Benediktem XIV. v roce 1754.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Nativitas ; Hadrianus, m. Nicomediæ (století neznámé); Isaac, ep. in Armenia (438); Sergius Pp I (701); Corbinianus (725); Seraphina Sforza (1478); Thomas de Villa Nova (1555); Antonius a Sancto Bonaventura, Dominicus Castellet et XX socii* (1628); Fridericus Ozanam (1853); Ismael Escrihuela Esteve (1936); Apolonia Lizarraga a Santísimo Sacramento Zabalegui (1936); Adamus Bargielski (1942); Ladislaus Blądziński (1944); Faustus, Dius et Ammonius (ca. 311); Petrus de Chavanon (ca. 1080); Thomas Palaser, Ioannes Norton et Ioannes Talbot* (1600); Iosephus C, Theodemirus Ioachim (Adrianus) Sainz Sainz et Eventius Richardus (Eusebius Alphonsus) Urjurra* (1936); Marinus Blanes Giner (1936); Paschalis Fortu (1936); Iosepha a Sancto Ioanne Ruano García et Maria Perdolens a Sancta Eulalia Puig Bonany (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.