Světci k nám hovoří...


blah. Antonín od sv. Bonaventury Dominik Castellet a 20 druhů

Antonius a Sancto Bonaventura, Dominicus Castellet et XX socii*

8. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1628

ŽIVOTOPIS

Římské Martyrologium u tohoto dne připomíná skupinu mučedníků, kteří svůj život položili pro Krista v Nagasaki v Japonsku. Mimo dvou kněží se jedná o řeholní bratry i o laiky, mezi nimiž jsou také děti.

Antonín od sv. Bonaventury (OFM) se narodil v roce 1588 v Tuy v Galicia ležící na severozápadě Španělska. Studoval v Salamance, kde vstoupil do františkánského řádu. Pro zájem o misijní působení byl poslán do Manily na Filipínách. Zde po dokončení přípravy přijal kněžské svěcení a pak jako misionář odcestoval do Japonska, kde po horlivém hlásání evangelia skončil na Svatém vršku při Nagasaki mučednickou smrtí v plamenech.

Dominik Castellet (OP) se narodil v roce 1592 v Esparraguera v provincii Barcelona v Katalánsku. Poměrně mladý vstoupil do dominikánského kláštera v Barceloně. Zde se stal knězem a podle některých údajů byl od r. 1615 na Filipínách, kde se během šesti let mimo jiné připravil pro evangelizaci v Japonsku. Tam odcestoval v r. 1621 a s nadšením se horlivě pustil do apoštolátu. Nedal se odradit pronásledováním i když musel počítat s vězněním a mučením. V červnu r. 1628 byl odhalen a umístěn do tvrdého vězení v Omura. V září se pak s dalšími druhy stal zápalnou obětí, skrze kterou vešel do věčné slávy.

Dominik z Nagasaki (TOSD) (Dominicus de Nagasakio) se narodil se v roce 1608 v Japonsku. Stal se terciářem dominikánského řádu, jehož představeným byl Dominik Castellet. Když šel v Nagasaki na smrt bylo mu teprve 20 let.

Tomáš od sv. Hyacinta (OP) (Thomas a Sancto Hyacintho) narodil se v Nagasaki v Japonsku. Toužil po misijním působení ve své zemi. Byl studovat v Manile na Filipínách na universitě sv. Tomáše a po návratu působil jako katecheta a bratr dominikánského řádu. Jako konkrétní místo je uváděna Formosa (Taiwan). Brzy po svém zajetí skončil v plamenech na Svatém vršku v Nagasaki.

Antonín od sv. Dominika (TOSD) (Antonius a Sancto Dominico) narodil se r. 1608 v Japonsku. Pod vedením o. Dominika Castelleta se stal dominikánským terciářem a působil jako katecheta až do zajetí a upálení ve 20 letech..

Lucie Ludovica (TOSD) (Lucia Ludovica) pocházela z Japonska. Narodila se asi v roce 1548. Provdala se a po ovdovění se stala terciářkou dominikánského řádu. V Omura býval u ní hostem o. Dominik Castellet. K jejímu odhalení došlo 15. 6. 1628, kdy byla jako osmdesátiletá vsazena do vězení, odkud pak byla převezena do Nagasaki k upálení za živa.

Další mučedníci upálení pro víru 8. 9. 1628 na "Svatém vršku" při okraji Nagasaki, na příkaz guvernéra Cowachindono, byli terciáři, otcové rodin, kteří i přes všechna rizika vydávali svědectví o víře a kde mohli pomáhali misionářům.

Zde na prvním místě jde o Jana Tomachi (Ioannes Tomachi) a jeho čtyři syny. Dominikovi bylo 16 let, Michaelovi 13 let, Tomáši 10 let a Pavlovi 7 let.

Nejprve byli vězněni v Omura ve společnosti Dominika Castellet a pak s ním a dalšími odvezeni na popravu do Nagasaki. Ani před hrůzou kruté smrti nepolevili ve věrnosti Kristu a otec byl svědkem jejich pevné mysli a nakonec z plamenů hleděl na jejich hlavy hozené mu k nohám na hranici. Jejich víra a láska však došla vítězství.

Jan Imamura (Ioannes Imamura), byl Japonec a terciářský pomocník misionářů. Dalšími domorodými laiky byli Pavel Sandayu Aybara (Paulus Sandayu Aybara), Roman Aybara (Romanus Aybara) upálený se svým synem Lvem Aybara (Leo); Jakub Hayashida (Iacobus Hayashida); Matouš Alvarez (Matthæus Alvarez); Michael Yamada (Michael Yamada) upálený se synem Vavřincem (Laurentius) a Ludvík Higashi (Ludovicus Higashi) s dvěma syny: Františkem a Dominikem.

Popel těchto mučedníků byl rozptýlen v moři. Všichni zde uvedení byli 7. 7. 1867 papežem Piem IX. blahořečeni ve skupině 205 japonských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Nativitas ; Hadrianus, m. Nicomediæ (století neznámé); Isaac, ep. in Armenia (438); Sergius Pp I (701); Corbinianus (725); Seraphina Sforza (1478); Thomas de Villa Nova (1555); Antonius a Sancto Bonaventura, Dominicus Castellet et XX socii* (1628); Fridericus Ozanam (1853); Ismael Escrihuela Esteve (1936); Apolonia Lizarraga a Santísimo Sacramento Zabalegui (1936); Adamus Bargielski (1942); Ladislaus Blądziński (1944); Faustus, Dius et Ammonius (ca. 311); Petrus de Chavanon (ca. 1080); Thomas Palaser, Ioannes Norton et Ioannes Talbot* (1600); Iosephus C, Theodemirus Ioachim (Adrianus) Sainz Sainz et Eventius Richardus (Eusebius Alphonsus) Urjurra* (1936); Marinus Blanes Giner (1936); Paschalis Fortu (1936); Iosepha a Sancto Ioanne Ruano García et Maria Perdolens a Sancta Eulalia Puig Bonany (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.