Světci k nám hovoří...


blah. Vladislav /Wladyslaw/ Blądziński

Ladislaus Blądziński

8. září, připomínka
Postavení:mučedník kongregace michalitů
Úmrtí:1944

ŽIVOTOPIS

Pocházel z polské Przemyslovské diecéze. Narodil se 6. 1. 1908 v Myšlatycích do chudé rodiny Jana Blądzińskiho a Magdalény roz. Matuszczakové. Otec byl varhaníkem a Wladek s nadšením chodil ministrovat. V 16 letech, 21. 10. 1924, vstoupil do Kongregace sv. Michaela archanděla. V roce 1933 začal studium filosofie a teologie v Przemysli a po pěti letech 26. 6. 1938 přijal kněžské svěcení. Nastoupil do Pawlikowic jako pomocný duchovní i učitel v malém semináři. Po vojně si doplňoval vzdělání a následně byl jmenován ředitelem církevní odborné školy a gymnázia. Dovedl si získávat mládež a ukazovat jí hodnoty evangelia.

Stal se oblíbenou autoritou, což v dubnu 1941 vyvolalo pozornost Němců, kteří zprvu použili zastrašovací metodu prohlídkami v institutu michalitů a hrozili vězením. Vladislavu Blądzińskimu dali najevo, že nezanechá-li činnosti, půjde do vězení. Ten však zůstal věrný svému poslání a proto byl 25. 4. 1944 uvězněn v ul. Montelupich v Krakově. Požadovali na něm podpis do protokolu proti představenému kongregace Tomzovi a protože ho na rozdíl od třech dalších spolubratrů nedal, deportovali ho do tábora v Gross-Rosen. Zde byl týrán a nucen pracovat v kamenolomu. Přitom se stále modlil a často povzbuzoval druhé. Při zápolení s velkým kamenem, který nemohl už unést, dozorce ho zuřivě zbil a pak srazil dolů do propasti kamenolomu. Jeho tělo bylo z rozkazu nacistů spáleno.

Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. 13. 6. 1999 ve Varšavě mezi 108 mučedníky z doby II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Nativitas ; Hadrianus, m. Nicomediæ (století neznámé); Isaac, ep. in Armenia (438); Sergius Pp I (701); Corbinianus (725); Seraphina Sforza (1478); Thomas de Villa Nova (1555); Antonius a Sancto Bonaventura, Dominicus Castellet et XX socii* (1628); Fridericus Ozanam (1853); Ismael Escrihuela Esteve (1936); Apolonia Lizarraga a Santísimo Sacramento Zabalegui (1936); Adamus Bargielski (1942); Ladislaus Blądziński (1944); Faustus, Dius et Ammonius (ca. 311); Petrus de Chavanon (ca. 1080); Thomas Palaser, Ioannes Norton et Ioannes Talbot* (1600); Iosephus C, Theodemirus Ioachim (Adrianus) Sainz Sainz et Eventius Richardus (Eusebius Alphonsus) Urjurra* (1936); Marinus Blanes Giner (1936); Paschalis Fortu (1936); Iosepha a Sancto Ioanne Ruano García et Maria Perdolens a Sancta Eulalia Puig Bonany (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.