Světci k nám hovoří...


sv. Ciarán

Ciaranus

9. září, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:s. VI

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi r. 516 v Roscommon v Connachtu v Irsku. V mládí odešel do kláštera v Clonardu, kde byl představeným sv. Finnian. Kdy se Ciarán stal knězem není známo. Asi od r. 534 žil po sedm let v komunitě sv. Enda. Jeho odchod je spojován jednak s jeho velkorysostí, která prý ohrožovala majetek kláštera a zejména pak s mystickým zážitkem, po němž se vydal na východ až do Clonmacnois ležícím jižně od Athlone. V tomto místě vybudoval asi do r. 544 klášter, který se později stal největším v Irsku. O jeho školu prý vzrostl zájem ve všech končinách země. Ciarán v klášteře působil jako opat. Hovoří se o jeho hlubokém duchovním životě a do legend se dostalo i vyprávění o jeho jednodenním oživení. Rok smrti není znám, ale přesto bývá uváděno, že zemřel již ve středním věku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Claver (1654); Gorgonius, m. Romæ (po r. 203); Hyacinthus, m. in Sabinis (století neznámé); Ciaranus (s. VI); Turibia seu Maria de la Cabeza (s. XII); Georgius Douglas (1587); Maria Euthymia /Emma/ Űffing (1955); Petrus Bonhomme, presbyter (1861); Iacobus Desideratus Laval (1864); Franciscus Gárate Aranguren (1929)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.