Světci k nám hovoří...


sv. Teodard

Theodardus, ep. Tungren

10. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 670
Patron:obchodníků s dobytkem
Atributy:biskup, meč směřující vzhůru

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 615 u Špýru (Speyer) v Německu a zřejmě poměrně brzy přišel do oblasti Maastrichtu v Nizozemsku. Jako nezaručené se uvádí, že byl v benediktinském klášteře žákem sv. Remakla. Za papeže Martina I. byl ustanoven biskupem v Tongeren a za nástupce biskupa Huberta. Biskupské sídlo bylo kvůli útokům v eparchii přesouváno do Maastrichtu, kde je doložena Teodardova biskupská působnost kolem roku 660. Je popisován jako sympatická osobnost, která bývala veselá při zachovávání plné kněžské důstojnosti. V pastýřské péči je zdůrazňována jeho energie a horlivost.

Asi kolem roku 670 se biskup Teodard rozhodl jít ke králi Childerichovi II. kvůli obhájení práva církve na majetek násilně zabraný skupinou šlechticů. Na cestě ke králi byl v Bienwaldu poblíž Špýru přepaden a zavražděn. V souvislosti s obranou církve byl označen jako mučedník. Jeho nástupce biskup Lambert přenesl jeho ostatky do Lutychu, kde byly znovu vyzvednuty v září 1489.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii (1622); Nicolaus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1305); Nemesius, m. Romæ via Tiburtina (251); Nemesianus, Felix (257 - 258); Pulcheria (453); Agabius (s. V); Theodardus, ep. Tungren (asi 670); Autbertus, ep. Abrincen (725); Oglerius (1214); Ambrosius Eduardus Barlow (1641); Iacobus Gagnot (1794); Æmilianus, ep. Valentinen. (post 374); Salvius, ep. Albien. (584); Sebastianus Kimura, Franciscus Morales et L socii: Agnes Takeya (1622)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.