Světci k nám hovoří...


sv. Marcelín Flavius

Marcellinus, m. Carthagine

13. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:413

ŽIVOTOPIS

Byl vysoce postaveným císařským úředníkem a přítelem sv. Augustina. Uvádí se, že pravděpodobně pocházel z Toleda ve Španělsku a byl ženatý. Ve službách zbožného císaře Honoria měl v africkém Kartágu úkol notáře a dostal se do sporu s Donatisty, kteří se za odsouzení bludu rozhodli k pomstě. Roku 411 se účastnil synody, kterou vedl sv. Augustin a na niž se dostavilo 286 katolických a 285 donatistických biskupů. S odvahou se postavil za katolické učení a pravdy víry. Z pomsty byl obviněn ze spoluviny na zločinu proti trůnu a jako spolupracovník Heraklea byl popraven.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl. (407); Iulianus, m. Ancyræ (s. IV); Marcellinus, m. Carthagine (413); Maurilius (453); Amatus, abbas Habenden (asi 629); Venerius, eremita (s. VII.); Amatus, ep. Sedunen (asi 690); Maria a Iesu López de Rivas (1640); Ligorius (století neznámé); dedicatio basilicarum Calvarii et Sepulcri Domini (355); Litorius (371); Claudius Dumonet (1794); Aurelius Maria (Benvenutus) Villalón Acebrón (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.