Světci k nám hovoří...


sv. Maurilius

Maurilius

13. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:453
Patron:zahrádkářů a rybářů
Atributy:rýč, ryby, holubice

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 364 v Miláně a později se přestěhoval do Francie. V Tours, ve chrámu sv. Martina přijal kněžské svěcení. Pak působil v oblasti Châlons-sur-Marne a je mu připisován kostel v Chalonnes-sur-Loire, kde se snad stal biskupem. Měl úspěch nad pohanskými pověrami v kraji a horlivě šířil evangelium. Přitahoval pozornost svým životem modlitby a svou připraveností druhým pomáhat. Z jeho vedlejší činnosti se traduje i práce na zahradě, která v 15. století byla podnětem k volbě za patrona zahrádkářů.

V roce 423 přednesli křesťané z Angers prosbu, aby se stal jejich biskupem. Svého přání dosáhli a podle legendy Maurilius konal v jejich městě i nějaké zázraky, které však nejsou přesvědčivě doloženy. Zemřel 13. září v Angers, byl zde pohřben a uložen v Mariánském kostele. V roce 1239 byly jeho ostatky přeloženy do nové schránky. Po zániku chrámu v r. 1791 byla část objevených ostatků přenesena do katedrály, která mu byla zasvěcena. Trojí přenášení jeho ostatků je připomínáno daty 15. 1. 16. 8. a 19. 10.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl. (407); Iulianus, m. Ancyræ (s. IV); Marcellinus, m. Carthagine (413); Maurilius (453); Amatus, abbas Habenden (asi 629); Venerius, eremita (s. VII.); Amatus, ep. Sedunen (asi 690); Maria a Iesu López de Rivas (1640); Ligorius (století neznámé); dedicatio basilicarum Calvarii et Sepulcri Domini (355); Litorius (371); Claudius Dumonet (1794); Aurelius Maria (Benvenutus) Villalón Acebrón (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.