Světci k nám hovoří...


sv. Amát

Amatus, abbas Habenden

13. září, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 629

ŽIVOTOPIS

Narodil se v letech 566-7 v Grenoble ve Francii. V roce 581 přišel do švýcarského kláštera sv. Mořice z Agauna ve Valais (Wallis). Stal se řádovým knězem (OSB) a po 30 let byl benediktinským mnichem a kazatelem. Z toho asi tři roky, do r. 611, žil jako poustevník v cele přistavené ke klášteru. Z tohoto období je uváděno i jeho charisma zázraků. Po setkání se sv. Eustáziem (pam.2.4) přešel do Luxeuil ve Francii a pak s Romarikem (pam.8.12,) založil dvojí klášter Remiremont (Habend) ve Vogézách (Les Vosges v eparchii Štrasburk) poblíž Senones. Pro ženy byl postaven klášter při vrcholu hory a v něm potvrdil abatyši Mactefledu. V níže položeném mužském klášteře byl Amát prvním opatem a po něm nastoupil Romarik.

Od 8. století byl uctíván jako světec. Jeho ostatky byly přeneseny do kostela P. Marie údajně r. 670. Další jejich vyzdvižení s potvrzením svatosti papežem Lvem IX. se uskutečnilo 3. 12. 1049.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl. (407); Iulianus, m. Ancyræ (s. IV); Marcellinus, m. Carthagine (413); Maurilius (453); Amatus, abbas Habenden (asi 629); Venerius, eremita (s. VII.); Amatus, ep. Sedunen (asi 690); Maria a Iesu López de Rivas (1640); Ligorius (století neznámé); dedicatio basilicarum Calvarii et Sepulcri Domini (355); Litorius (371); Claudius Dumonet (1794); Aurelius Maria (Benvenutus) Villalón Acebrón (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.