Světci k nám hovoří...


sv. Amát

Amatus, ep. Sedunen

13. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 690
Atributy:biskup, havran, peníze

ŽIVOTOPIS

Pochází z Francie, kde vystudoval bohosloví a přijal svátost kněžství. Toužil po asketickém životě a podle nezaručených údajů byl určitou kratší dobu v klášteře sv. Mořice, jako tohoto dne již vzpomínaný jmenovec, a pak několik let poustevničil v horách.

Po roce 660 se stal desátým biskupem v Sedunum (dnes Sion) ve Švýcarsku, v oblasti Valais. Vynikal štědrostí, shovívavostí a laskavým přístupem ke všem lidem, i když byl také označován za mravokárce. Asi v roce 679, po letech horlivého působení, byl křivě obviněn ze závažné věci u krále Theodorika III. a byl jím poslán do vyhnanství. Důvod není spolehlivě doložen, ale hovoří se o velezradě.

Legenda mimo jiné uvádí, že Amát jednou kvůli obavám z nařknutí a pohoršení vhodil všechny peníze do řeky a proto se staly jeho atributem. Zemřel ve vyhnanství v Breuil. Bývá uváděno Breuil-sur-le-Lys, které se na dnešních mapách s tímto názvem nenachází. Údajně by mělo být u Amiens ve Francii, ale Breuil-sur-le-Lys se měl vyskytovat i v Douai v eparchii Thérouanne ve Flandrech (dnes území Belgie).

Životopis 10. biskupa ze Sedunum se na některých místech vyskytuje promíchaný s životopisnými údaji jednoho až dvou světců téhož jména.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Chrysostomus, ep. et doctor Eccl. (407); Iulianus, m. Ancyræ (s. IV); Marcellinus, m. Carthagine (413); Maurilius (453); Amatus, abbas Habenden (asi 629); Venerius, eremita (s. VII.); Amatus, ep. Sedunen (asi 690); Maria a Iesu López de Rivas (1640); Ligorius (století neznámé); dedicatio basilicarum Calvarii et Sepulcri Domini (355); Litorius (371); Claudius Dumonet (1794); Aurelius Maria (Benvenutus) Villalón Acebrón (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.