Světci k nám hovoří...


sv. Protus a Hyacint

Protus et Hyacinthus

11. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III

ŽIVOTOPIS

Jde o dvojici mučedníků, pohřbených v katakombách na Via Salaria Antiqua v Římě. Vzhledem k tomu, že legendární vyprávění o jejich životě, spojované se sv. Eugénií, je považováno za smyšlené, musíme se spokojit s fakty, která k těmto mučedníkům poskytla archeologie.

V roce 1845 P. Marchi, jezuitský archeolog, objevil při vykopávkách v římských katakombách sv. Hermeta nedotčený hrob s označením mučedníka Hyacinta. Uvedený den a místo pohřbení se shodovalo s legendou. Tímto historickým podkladem bylo odůvodněno jeho místo v martyrologiu. Podle průzkumu kostí světce skončil upálením.

Na Via Salaria se nacházejí katakomby sv. Basily i část později pojmenovaná jako katakomby sv. Hermeta, s místem nálezu hrobky, původně ukryté pod sesuvem půdy. Nedaleko byl nalezen náhrobní fragment s nápisem "sepulcrum Proti M.", dosvědčující, že hrob sv. Prota byl v blízkosti. Dokládá se, že pohřbení obou mučedníků, uváděných papežem Damasem v oslavné básni, se uskutečnilo do katakomb sv. Basily na Via Salaria ve III. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Æmilianus, ep. Vercellen (s. VI.); Ioannes Gabriel Perboyre (1840); Protus et Hyacinthus (s. III); Felix et Regula (století neznámé); Paphnutius (s. IV.); Leudinus seu Bodo (před r. 680); Bonaventura de Barcinone /Michael/ Gran (1684); Franciscus Ioannes Bonifatius (1946); Bonaventura de Barcinone (Michael) Gran (1684); Patiens, ep. Lugdunen. (ca. 480); Sacerdos, ep. Lugdunen. (552); Daniel, ep. Bancoren. et abbas (ca. 584); Adelphius (ca. 670); Elias Speleota (960); Gaspar Koteda, Franciscus Takeya et Petrus Shichiemon* (1622); Franciscus Mayaudon (1794); Petrus de Alcantara (Laurentius) Villanueva Larráyoz (1936); Iosephus Maria Segura Penadés (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.